Mann på byggeplass med verneutstyr. Utsikt bak. Foto

”Jeg har alltid vært interessert i å bygge ting, helt siden jeg var liten”

I jobben som driftsleder tømmer på Frysjaparken i Oslo, jobber Peder med fremdriftsplanlegging og følger opp produksjonen og leveranser. Med bakgrunn som tømrer og senere ingeniørutdannelse, har han både praktisk forståelse og akademisk utdannelse som gjør han faglig trygg i jobben.

To ingeniører på byggeplass. Foto

Et praktisk fortrinn

Peder begynte som lærling i tømrerfaget og jobbet som tømrer i Risør før han tok bachelor ved UiA. Deretter gikk turen til NTNU i Trondheim for masterstudier før han søkte seg til Veidekke som nyutdannet i 2020.

- Jeg har alltid vært interessert i å bygge ting helt siden jeg var liten. Bakgrunnen min som tømrer hjelper meg å forstå sammenhenger på byggeplass med utgangspunkt i tømrerfaget. Det tror jeg hjelper meg til å løse de utfordringene vi møter på i det daglige, mener han.

Jeg synes det er gøy å være kreativ og å løse problemer
Peder Christensen, driftsleder
Dialog mellom to menn på kontor. Foto

Arbeidsoppgavene

Peder fremhever at oppgavene har stor bredde og at arbeidshverdagen er svært variert.

- Jeg liker spesielt godt variasjonen mellom det å jobbe inne på kontoret og det å følge opp driften ute på byggeplassen. Å se et bygg du hele tiden jobber med, reiser seg opp fra en grop er en veldig motiverende opplevelse, forteller han.

Oppgavene en driftsleder har er tett knyttet opp mot anleggslederrollen og det er mye koordinering av ulike fag.

- Jeg har ansvaret for at alle materialinnkjøp og bestillinger både er riktig priset, at leveransene kommer som de skal, enten det er av balkongdører, vinduer, gips og en rekke andre byggematerialer. Det er avgjørende at leveransene matcher fremdriften og at folka våre i produksjon er i stand til å overholde fremdriftsplanen, forteller han.  

 

Oppmåling og kontroll på byggeplass. Foto

Om driftslederrollen

Peder trekker frem kommunikasjon og løsningsorientering som viktige egenskaper en bør ha i rollen som driftsleder.

- En må kunne finne løsninger på uforutsette ting og være tydelig i måten man kommuniserer med folkene rundt seg på. En må ha evnen til å beholde roen også når det koker litt og så må en tørre å ta avgjørelser. Beslutningsvegring er det ikke så mye rom for, forteller han med et lurt smil.

I byggevirksomheten er driftslederrollen typisk relatert til enten grunn, tømmer eller betong. Peder forteller at driftslederrollen er relativ lik for de ulike fagområdene med tanke på ansvaret og oppgavene, men at fagene varierer i kompleksitet og at prosjektets byggefaser er ulike.

- Grunn er det første faget som starter opp, etterfulgt av betong og så tømmer til slutt. På mange måter er tømmer hjertet i prosjektet da mange andre fag er tett knyttet opp til det. Koordineringen mot andre fag som rør, ventilasjon, kjøkken og parkett er relativt kompleks, og rekkefølgen er helt sentral, forteller han.

Samhandling på kontor. Foto.

Om arbeidsmiljøet og utviklingsmulighetene

Når Peder beskriver arbeidsmiljøet på jobben, fremhever han trivsel, et ungt miljø og et godt kollegialt samhold.

- Jeg trives veldig godt. Samtitid synes jeg det er mest gøy når det er mye som skjer, når arbeidshverdagen er travel og utfordringene står litt i kø, forteller han. Det har vært en veldig gøy reise i Veidekke så langt. Man får nye oppgaver hele tiden og det er veldig lett å spørre om mer ansvar, hvis en ønsker det. Det er jo alltid gøy å utfordre seg selv, mener han.  

Fremover ser driftslederen for seg å ta steget opp til å bli anleggsleder. Han forteller at han ved siden av driftslederrollen på Frysjaparken, har vært med i tilbudsfasen helt fra starten av på et nytt prosjekt.

- Det har vært en lærerik opplevelse der hele tilbudsteamet har hatt et utrolig godt samarbeid. Hvis det tilbudet går vår vei, er jeg tiltenkt en anleggslederrolle på det prosjektet. Jeg synes karrieremulighetene i Veidekke er veldig gode. Når en begynner å bli komfortabel i en rolle, så merker man at det er andre muligheter rett rundt hjørnet, avslutter han.