To anleggsarbeidere i tunnel på borerigg. Foto.

”Vi forsøker hele tiden å se det uforutsette”

Som driftsleder på Fornebubanens parsell K1B Majorstua – Skøyen, jobber Erik Hoff med å planlegge driften på anlegget med både kort og lang horisont. På et milliardprosjekt som dette må en ha god forståelse for det som skjer i tunnelen for å kunne planlegge godt. Da hjelper det å ha jobbet som tunneldriver fra før.

Mann på anleggsbrakke i møte. Foto.

Et fortrinn å forstå produksjonen

Erik forteller at han begynte som lærling i fjell- og bergverksfaget og tok fagbrevet i Veidekke. Siden gikk han to år på teknisk fagskole på Gjøvik og jobbet som arbeidsleder før han tok på seg oppgaven som driftsleder.

- Bakgrunnen min hjelper meg å forstå produksjonen og utfordringene vi møter på under bakken. Den gir meg trygghet og god troverdighet i planleggingsarbeidet, innad i hele prosjektteamet og i møte med byggherren.

 

Det er fokus på å ha de rette folka på rett plass
Erik Hoff, driftsleder tunnel
Mann i verneutstyr i tunnel. Foto

Arbeidsoppgavene  

Som driftsleder sitter Erik tett på alt som rører seg i prosjektet, både arbeidet i tunnelen og oppfølging av byggherren Oslo kommune/Fornebubanen. Rollen har mange tverrfaglige arbeidsoppgaver. Planlegging er er et stikkord. Økonomi, oppfølging av leverandører og ikke minst å bygge gode kunderelasjoner.

- Byggherremøter er en viktig del av hverdagen. Å skape god dialog med byggherren gjør at vi blir trygg på kunden og kunden blir trygg på oss. Ett eksempel er felles planlegging med teknisk byggeleder hos kunde, forteller han. 

Erik forteller om hvordan det å involvere på tvers av fag er god planlegging.

- Vi forsøker hele tiden å se det uforutsette. Nå har vi to angrepspunkt på tunnelen og da kreves det plutselig tre ganger så mye planlegging for å få optimalisert og lagt til rette for god og rasjonell drift. Det er det som gjør sånne prosjekter som dette til en suksess også. God planlegging, forteller han med et stort smil!

Mann på anleggsbrakke. Foto

Om driftslederrollen

Erik mener en god driftsleder har et nært forhold til det vi jobber med, og en må takle å stå i en diskusjon og finne løsninger. Han mener rollen krever at en må være glad i folk og være tålmodig til tider.

- En driftsleder jobber tett på mange mennesker. Det å kunne tilpasse seg i ulike situasjoner er sentralt. Det er viktig å lytte til folka våre som driver tunnel forteller han.

- Det er ofte kompromisser en må komme frem til. Det er mye balansering og vurdering av ulike løsninger. En må ha en god forståelse for det som skjer i tunnelen og å vite hvordan vi løser ting. Å kunne forklare kunden de problemstillinger eller utfordringer vi møter på, er en viktig del av jobben. Da er det en fordel å ha praktisk erfaring med fagene i produksjonen, forteller han.

Mann på anleggsprosjekt foran renseanlegg for tunnelvann. Foto

Det beste ved jobben er folka

- Jeg synes arbeidsmiljøet i Veidekke er veldig bra. Det er fokus på å ha de rette folka på rett plass. Det er med på å lage et godt arbeidsmiljø. Om jeg trenger hjelp med noe, er det å kunne sparre med en dyktig kollega en del av det å lykkes i jobbhverdagen, forteller han.

Noe av det beste med jobben er ifølge Erik morgenmøtene, der driftsoppgaver kommende dagen, kommende uke eller om en måned eller to planlegges.

- I de møtene er det også møter med ulike mennesketyper, enten det er folk fra Alta eller Kristiansand. Folk er så forskjellige, noen er skøyere, noen er seriøse. Det er en utrolig variasjon i mennesketyper på anlegg som dette og det er veldig moro, sier han.