Kvinne på kontor. Foto.

”Realitetene er aldri slik som planene tilsier”

Som planleggingsleder på K1b Fornebubanen, jobber Christine Bräuner med å sikre at prosjektet holder riktig fremdrift, kostnadsramme og kvalitet. Etter planen skal Veidekkes prosjekt være ferdig i slutten av 2026 og i 2029 vil en ny grønn transportåre i Oslo stå klar til bruk.

På anleggsbrakke. Mennesker i samtale. Foto.

Christine har bakgrunn fra økonomifag og har vært i rollen som planlegger i flere år. I Veidekke anlegg har hun vært i litt over ett år. Om jobben forteller hun at hun holder øye med kritisk linje, det vil si at fremdriften i tunnelen holdes. Og hva som skal til for å komme dit vi skal, frem i tid.  

I tillegg til alt det som foregår på et anleggsprosjekt, er deltakelse i Veidekkes interne nettverk for planleggere noe hun trekker frem: 

-  Vi har samlinger og møtes regelmessig. Vi hjelper hverandre og er et veldig godt lag. Blant oss er det masse kunnskap og vi lærer av hverandre. Dette er organisasjonslæring i praksis. Vi jobber blant annet systematisk med å standardisere måten vi jobber på for hele tiden å bli bedre planleggere, forteller hun. 

Jeg har opplevd andre bedrifter før og nå er jeg kommet hjem!
Christine Bräuner, planleggingsleder
Kvinne foran PC som planlegger. Foto

Arbeidsoppgavene  

I anleggsprosjekter er det vanlig at byggherre har ansvar for prosjekteringen. Allerede i tilbudsfasen av et prosjekt, planlegges fremdriften. Prosjektplanen utarbeides og tilpasses til informasjonsgrunnlaget som gis av byggherre allerede i tilbudsfasen, forteller Christine.  

- Når vi vinner et tilbud og er i gang med å bygge, blir det "reality check". Da blir jobben å tilpasse den opprinnelige planen etter det som skjer og det som skal skje i produksjonen. Jeg rapporterer gjennom månedsrapporter, inkludert fremdriftsplaner, prognoser og på prosjektstyringsbasis. Sammen med økonomi lager jeg en realistisk prognose for videre produksjon. Og slik planlegger vi for å hele tiden å klare å levere prosjektet på tid, innenfor kostnadsrammen og overholde kvaliteten, forteller hun.

- Planen for gjennomføring går over i detaljplanlegging. Det vil si at andre roller i prosjektet som for eksempel anleggsleder og driftsledere for grunn og tunnel følger opp produksjonen og setter opp faseplaner sammen med meg, innenfor rammen av den overordnete fremdriftsplanen som jeg har laget.

Segl på et gjerde. Fra bygging av fornebubanen. Foto.

Rollen som planleggingsleder

Christine mener det er viktig å være interessert, strukturert og nysgjerrig både i folk og fag for å kunne yte godt som planlegger. I tillegg er det til stor hjelp å være sterk analytisk og ha evnen til å tenke logiske sammenhenger.

- En trenger ikke å være ingeniør for å være planlegger. Våre planer blir bare så gode som den inputen vi får, og den inputen får vi fra fagansvarlige i prosjektet– og der er det mye god ingeniørkompetanse, sier hun med et smil.

Det er veldig mye læring i jobben som planlegger, fortsetter Christine:

- Noe av det som er mest gøy med jobben min er å være ute, se på ting, ta på ting, stille spørsmål, få innblikk i all den kunnskapen som finnes hos folka våre og så ta med seg dette inn i planene for å hele tiden forbedre det vi holder på med.  

Kvinne i telefon på kontor. Foto

- Åpen dialog og god kommunikasjon med byggherren er noe vi vektlegger Veidekke. Å unngå tvistesaker og å komme i mål på en god måte med et prosjekt er i begge parters interesse. Derfor er et tett og godt samarbeid viktig for begge parter. Selv noe så enkelt som å kunne diskutere ulike løsninger jevnlig eller bare løfte frem forslag er viktig, forteller hun.  

- Vi har også tett kontakt med våre folk i Veidekke som jobber med kalukasjon i tilbudsfasen. Det kan være fagansvarlige på tunnel, betong og dagsone. Ved å utveksle erfaringer og jobbe smart sammen øker vi sjansene for å lykkes med å vinne nye prosjekter, forteller hun. 

To personer peker på en plan på veggen. Foto.

Om arbeidsmiljøet

Når Christine forteller om arbedsmiljøet beveger hun seg raskt inn på hvor spesiell atmosfæren på prosjektet er og at det skjer så mye hele tiden.

- Ute på prosjekt har man en lagånd og en teamfølelse som føles kjempebra. Man møter på utfordringer i fellesskap og løser de utfordringene sammen. Det gjør at tette bånd knyttes mellom kolleger og det får man veldig gode venner av. Kanskje spesielt i de prosjektene som er ekstra krevende, da oppstår det ekstra tette og nære bånd mellom kollegene, forteller hun.

- Vi er veldig mange forskjellige mennesker her på prosjektet, mange ulike bakgrunner men alle jobber sammen om et felles mål og det er virkelig helt supert!

I tiden fremover har Christine lyst til å utvikle seg i rollen som planlegger. 

- Om fem år er jeg antakelig på et annet prosjekt i Veidekke. Kanskje har jeg et litt utvidet ansvarsområde. Jeg trives i rollen og har fortsatt mye å lære. Samtidig ønsker jeg å utvikle det fagtekniske, kanskje blir det studier ved siden av jobben, hvem vet?, avslutter hun.