Mann med hjelm og hodelykt. Verkstedhall. Foto

”På de beste dagene føler jeg meg overflødig. Det tror jeg er et godt tegn”

Ivar Sletta er prosjektleder på K1b Fornebubanen og har det overordnede ansvaret for prosjektet som går under byen mellom Majorstua – Skøyen. Her skal det drives 3,3 km med tunnel inklusive tverrslag og adkomsttunnel.

Mann på kontor i dunkelt lys. Foto.

Fra tilbudsarbeid til oppstart og drift

Ivar er 35 år og har vokst opp på gård i den lille bygda Verma i Romsdalen. Han studerte på NTNU Bygg- og miljøteknikk i Trondheim, var på utveksling i Colorado og begynte som nyutdannet i Veidekke i 2014. Siden den gang har han hatt mange roller i Veidekke. 

- I studietiden tok jeg hele tiden valg som gav meg størst mulig valgfrihet videre. Mye av hverdagen min nå er også sånn. Jeg er ikke en spesialist på et område – jeg kan en del om mange ting, sier Ivar.

Ivar har jobbet i Veidekke i 10 år og K1b Fornebubanen er hans første som prosjektleder. Han synes det har vært ekstra moro å være med helt fra starten av – å lede tilbudsarbeidet, vinne jobben og starte opp prosjektet.

- Jeg visste fra januar 2024 at jeg skulle få prosjektlederansvaret hvis vi vant jobben her på Fornebubanen. Det var veldig motiverende for tilbudsarbeidet og det er en stor motivasjon for jobben jeg gjør nå også, forteller han.

Min største styrke er at jeg er veldig interessert i folk, enten det er folka inne på kontoret her eller de som jobber i tunnel
Ivar Sletta, prosjektleder
Menn på anleggsplass med hodelykter på. Foto.

Arbeidsoppgavene  

En prosjektleder er øverste leder på et prosjekt som dette. I praksis innebærer det at prosjektlederen styrer administrasjonen og produksjonen på prosjektet. Helhet, langsiktighet og kundedialog er sentralt. 

- Som prosjektleder må en ikke bli fanget i brannslokking i det daglige, men ha oppgaven og evnen til å se litt lengre frem i tid og styre skuta på en god måte, forteller han.

Før Ivar ble prosjektleder var han i anleggslederrollen i 3 år. Han forteller at det er variasjoner mellom prosjektene i hvordan de er rigget med ansvar.

- Her på prosjektet er det en anleggsleder som er leder for hele produksjonen og som rapporterer til meg. I tillegg til produksjonen har jeg det overordnede ansvaret for HMS, kvalitet, ytre miljø, kontrakt og økonomi, sier Ivar. 

- Jeg er veldig opptatt av å ha kontroll og tett oppfølging på økonomien i prosjektet. Og så er jeg så heldig å ha en egen økonomiansvarlig. Han er en kjemperessurs og er enormt dyktig, så min viktigste oppgave er å forstå de utfordringene av økonomisk art som vi møter på og ta gode avgjørelser, forteller han.

Mann i møterom. Peker. Foto.

Om prosjektlederrollen

Ivar understreker at det ikke finnes en fasit på hva som beskriver en god prosjektleder, men en må være glad i folk for å kunne mestre og å styre komplekse prosjekter mener han.

- Jeg liker spesielt godt å prate med folk, for å forstå hva som virkelig foregår i prosjektet på den uformelle måten, praten i gangen – det er ting jeg virkelig liker. Dager som går i ett og er travle – der dagen flyter, det er dager jeg liker godt.

Det kan kanskje virke skremmende å forvalte et prosjekt med en kontraktssum på nær 1,4 milliarder kroner, men Ivar forteller at han bevisst har en avslappet lederstil.

- Jeg blir ikke så veldig stressa av ansvar og press heller. Jeg kjenner på ansvaret, men jeg lever veldig godt med det. Jeg har så mange flinke folk rundt meg som er med å løse dette prosjektet og det gjør meg veldig trygg i rollen, forteller han.

Mann på vei til jobb. Frognerparken. Foto

Alle mulighetene

I årene Ivar har vært i Veidekke har han vært på et anleggsprosjekt i ulike roller, med unntak av det året hvor han jobbet med tilbudsarbeid for Fornebubanen. Han trekker frem alle mulighetene som er i selskapet.

- Jeg har mange venner som har byttet jobb mange ganger, og de lurer på hvorfor jeg har vært så lenge i samme jobb som jeg har. Ja, jeg har vært i samme selskap men jeg har i praksis hatt mange forskjellige jobber. Når en jobber på anleggsprosjekter, bytter en arbeissted, arbeidsoppgaver, og mange av kollegene du jobber med hver gang et nytt prosjekt starter opp, forteller han.

 

Tunnelarbeid. Foto.

Det er så mye bra folk her

Ivar synes det er facinerende å utvikle seg gjennom nye roller og vet å tilegne seg kunnskap gjennom erfaring.

- Å gå veien fra å være helt fersk og være den som kan aller minst, til å prøve mange ulike roller, på ulike prosjekt, på ulike plasser i landet – det gir deg både kunnskap, erfaring og trygghet, forteller han.

Han forteller at en må lære seg å håndtere veldig mye forskjellig underveis på den reisen.

- Det hjelper å være en ”ja-person” og å ta ansvar i den rollen du har. Her på prosjektet har vi mange sånne. Jeg føler jeg har fått samlet en utrolig bra gjeng. Enkelte dager lurer jeg på hva jeg egentlig gjør for prosjektet, fordi her er det så mange som gjør en så god jobb hver eneste dag. Og ting blir tenkt på og på de beste dagene føler jeg meg overflødig. Det er kanskje et godt tegn, avslutter han retorisk.