Mann på kontor, smiler mot kamera. Foto.

”En prosjektleder må være en god lag- og relasjonsbygger”

Erik har jobbet i Veidekke i 10 år og gikk inn i rollen som prosjektleder da boligbyggingen startet på Frysjaparken i 2018. Fra den gang til prosjektet er ferdigstilt, vil ca. 900 leiligheter stå ferdig på oppdrag for OBOS/ Stor-Oslo Eiendom, og Erik har ledet det hele.

Mann på byggeplass i samtale. Foto.

Rask utvikling i karrieren

Da Erik begynte i Veidekke, fikk han tidlig ansvar og vokste raskt med oppgavene.

- Jeg startet på nyutdannetprogrammet til Veidekke i 2014 og ble anleggsleder på et prosjekt på Lillestrøm ganske så tidlig i utviklingsløpet. Når sjefen der så fikk ny stilling ble jeg forespeilet rollen som prosjektleder. Jeg har vært litt heldig og sikkert litt dyktig også. Jeg har tatt ansvar og fått gode muligheter i Veidekke, forteller Erik.

For unge lovende som skal inn i bransjen og har ambisjoner mener Erik det kan være lurt å følge interessen sin fra tidlig av, å sikte seg inn på det du aller helst vil jobbe med. 

- De store selskapene har mange spennende prosjekter og muligheter. Som regel finner en ut etter hvert hva man trives best med og da går det an å pense seg inn mot de delene i et selskap. Du har flere muligheter i en stor bedrift som Veidekke, kontra det å starte i et lite selskap hvor en kanskje blir litt mer låst en stilling i mange år, mener han.

Jeg har tatt ansvar og det har gått bra og det har gitt meg mange muligheter
Erik Knutsen, prosjektleder Veidekke
Mann foran vindu på kontor. Foto.

Arbeidsoppgavene  

Erik forteller om stor variasjon i arbeidsoppgavene som prosjektleder. 

- Det jeg liker mest med jobben er variasjonen og problemløsningen vi hele tiden gjør. Du vet aldri hvordan dagen din egentlig blir, selv om planene våre er lagt. Det er alltid ting som må løses og som kommer opp, forteller han.   

En prosjektleder har det overordnede ansvaret for det som skjer på prosjektet. I praksis innebærer det alt fra kundeoppfølging, kontrakt, økonomi og HMS.

- Jeg var med å regne på å få jobben på Frysja i forkant og har ellers mye kundekontakt og kontraktsoppfølging med byggherre. Vi er et trekløver i ledelsen av prosjektet, der prosjekteringsleder har ansvaret for prosjekteringen og anleggsleder har ansvaret for produksjonen. Jeg er ansvarlig for kontraktsforpliktelsene, og har det overordnede ansvaret for prosjektet fra start til slutt - også at økonomien er bra, forteller Erik.

Mann foran PC på kontor. Foto.

Om rollen som prosjektleder

Erik trekker frem evnen til å bygge lag og være en god relasjonsbygger i rollen som prosjektleder. Han utdyper:

- Det er viktig å være en god lag- og relasjonsbygger i rollen. Det gjelder både opp mot byggherre og med egne medarbeidere. Vi som team må fungere godt sammen  for at vi skal få til et godt prosjekt og trives sammen. Det kan virke som en selvfølgelighet kanskje, men å legge til rette for at vi har en god tone, at vi har møteplasser der vi kan snakke godt sammen også om ting utenfor jobb, er viktig for at den enkelte skal føle tilhørighet og godt kollegialt samhold, forteller han.  

Erik forteller om at han tidlig i karrieren fattet interesse for å drive innovasjon i prosjektene. For å kunne tenke nytt, utenfor boksen, optimalisere løsninger og nye tanker, har han innført egne innovasjonstimer.

- Jeg er litt primus motor i prosjektet for å ha sideprosjekter knyttet til innovasjon. Vi har innovasjonstimer der vi tenker nytt enten i å optimalisere eksisterende løsninger eller tenke ut helt nye. Det er ikke alt vi kommer opp med som blir en suksess, men en lærer seg etter hvert hvordan en kan drive utvikling av nye løsninger bedre.

Han utdyper:

- Øvelsen handler mye om å stoppe opp og ikke gjøre som vi alltid har gjort. Vi skal hele tiden forsøke å tenke gjennom utfordringer vi har på byggeplassen, og sammen se om vi klarer å finne på noe smart som gjør arbeidshverdagen vår bedre. Om det krever ressurser eller teknologi kan vi søke Veidekkes sentrale innovasjonsfond om midler. Er løsningen vår god, kommer den andre prosjekter til nytte også, mener han. 

En god prosjektleder må ha interesse og engasjement. Du må kunne håndtere ulike personer, fag og temaer og ha evnen til å skifte fokus på sekunder
Erik Knutsen, prosjektleder
Folk samles på kontor. Foto.

Arbeidsmiljøet og utviklingsmulighetene

Erik liker at det er tempo i arbeidshverdagen og at det er gode relasjoner mellom folk innenfor egen prosjektorganisasjon, men også de utenfor.

- Vi har lagt litt av sjela vår i å ha gode relasjoner med underentreprenørene våre og jobber aktivt med å ha et lavt konfliktnivå. Jeg hører stadig at det er hyggelig å jobbe med oss på Frysja og det er et veldig godt tegn. Jeg tror det også henger sammen med at vi er en gjeng som liker at det er litt fart og spenning i hverdagen samtidig som vi involverer egne og andres folk, sier han.

I de ti årene Erik har vært i Veidekke har han hatt ulike roller. Han trekker frem alle mulighetene i selskapet som gjør at han trives og utvikler seg.

- Jeg har vært i samme selskap siden jeg begynte i arbeidslivet, men har i praksis hatt mange forskjellige jobber. Jeg har byttet stillinger flere ganger og hele tiden fått utviklingsmuligheter. Flesteparten av vennene mine har byttet jobb flere ganger og jeg får stadig spørsmålet om jeg ikke bør prøve noe nytt, men jeg har aldri kjent på det behovet, forteller Erik.  

- Siste tiden har jeg jobbet med prosjektutvikling av to andre prosjekter parallelt med rollen som prosjektleder. Jeg liker spesielt godt starten av prosjektene og forhandlingene som inngår. Sånn sett får vi se om det blir mer av prosjektutviklingen fremover eller om det dukker opp andre muligheter, vi får se avslutter han.