Frysjaparken

Frysjaparken er et kvalitetsprosjekt i flott beliggenhet mot Nordmarka. Gammel industri og næring transformeres til et nytt og moderne boområde.

Frysjaparken, Oslo.

Kunde

Frysjaparken Utvikling AS

Tidsrom

Februar 2018 - 2022

Sted

Oslo

Omfang

1.500-2.000 boliger

Prosjekttype

Boligbygg

Kontraktsform

Totalentreprise

Verdi

950 millioner NOK

Om prosjektet

Det vil bli boliger, butikker, skoler, barnehage, ny infrastruktur og parkområder. Ferdig utbygget vil området romme 1500-2 000 boliger og huse 4 000 mennesker.

Byggetrinn 1 Felt D 154 leiligheter fordelt på 3 hus. Kontraktsverdi 413 MNOK eks mva.

Byggetrinn 2 Felt C 227 leiligheter fordelt på 3 hus. Kontraktsverdi 535 MNOK eks mva.

Kontrakten inneholder i tillegg en intensjonsavtale om utvikling av tredje byggetrinn.

Løsninger vi vil fremheve

Egenutviklet overvåkningssystem for avfallskontainere har vært kjørt som et pilotprosjekt på trinn 1 og skal videreføres på neste trinn på felt C. – Systemet en del av en ny smartteknologi vi har kalt Smarte byggeplasser og som vi har utviklet spesielt i dette prosjektet. Kameraene greier å identifisere når kontainerne er i ferd med å bli fulle og bestiller tømming automatisk uten at det trenger å følges opp. Dette bidrar til bedre ryddighet på byggeplassen og bedre sorteringsgrad, sier avdelingsleder Morten Barreth i Veidekke – som har vært initiativtager og prosjektleder for avfallsprosjektet.

Frysjaparken

Frysjaparken

Prosess og samarbeid

Prosjektet er stort og ligger godt til rette for å bygge både effektivt og å kunne ta ut læringseffekter. Teamet til Veidekke er en videreføring av det teamet som har bygd Hagebyen og Portalen. Disse prosjektene har lyktes med innovative arbeidsprosesser og ny teknologi for å bygge raskere og billigere, og på Frysja skal vi bygge videre på denne arven.