Nye Trondheim sentralstasjon

Vi bygger nytt terminalbygg og kontorbygg ved Trondheim Sentralstasjon for Bane NOR Eiendom. Byggene blir sertifisert etter miljøstandarden BREEAM NOR Excellent.

Nye Trondheim sentralstasjon. Illustrasjon.

Kunde

Bane NOR Eiendom

Tidsrom

01/2023 - 11/2025

Sted

Trondheim sentralstasjon

Omfang

17.500 m2 fordelt på åtte etasjer.

Prosjekttype

Terminal- og kontorbygg

Kontraktsform

Totalentreprise i samspill

Sertifisering

BREEAM NOR Excellent

Verdi

722 millioner NOK

Nye Trondheim sentralstasjon blir på totalt 17.500 m2 fordelt på åtte etasjer. Terminalbygget utgjør ca. 4.500 m2 mens 13.000 m2 skal bli attraktive kontorplasser med utsikt over byen og fjorden.

Terminalbygget skal plassers over skinnene og byggingen skal foregå uten at togdriften påvirkes. De bygningsdelene som skal strekke seg over skinnene blir oppført i moduler som raskt kan monteres. Bygget som går over sporene vil fungere som et utsiktspunkt og en binding mellom byen og havnen.

Designet er gjort med hensyn til flere av FNs bærekraftmål.

Sammen med Veidekke har vi utviklet et prosjekt som vi er stolte av. Det er et krevende prosjekt som må planlegges godt, fordi togtrafikken skal gå som normalt og de reisende ikke skal hindres under byggefasen.
Arne Hognestad, prosjektsjef Bane NOR Eiendom

Kollektivknutepunktet utvikles

Nye Trondheim S gir en sømløs reise med tog, buss og båt. I tillegg styrkes og utvikles kollektivknutepunktet for å imøtekomme framtidas transportbehov. Prosjektet skal også øke tilgjengeligheten for gående og syklende. Det legges opp til 600 nye sykkelstativ over og under bakken.

Nye Trondheim sentralstasjon. Illustrasjon.

Nye Trondheim sentralstasjon. Illustrasjon: Bane NOR Eiendom.

Bærekraft i alt

Nye Trondheim S har høye ambisjoner for miljø og bærekraft, med et sterkt fokus på både energi, materialer, innemiljø og byggeplass. Ambisjonene omfatter både byggeprosessen og selve driften. Bygget vil bli sertifisert til energiklasse A. Materialene i prosjektet velges med tanke på bærekraft, klimagassutslipp og lav avgassing. For å sikre ivaretakelse av de høye bærekraftambisjonene, skal bygget sertifiseres etter BREEAM NOR, Excellent.

Kontakt oss