Verdal bo- og behandlingssenter

Veidekke har i arbeidsfelleskap med datterselskapet Grande Entreprenør i Verdal, bygget Verdal Bo- og behandlingssenter. Bo- og behandlingssenteret har 132 beboerrom og et produksjonskjøkken.

Verdal bo- og behandlingssenter.

Kunde

Verdal kommune

Tidsrom

Mars 2019 - desember 2021

Sted

Verdal, Trøndelag

Omfang

12.000 kvm

Prosjekttype

Helsebygg

Kontraktsform

Samspillskontrakt

Verdi

388 millioner NOK

Om prosjektet

Veidekke har i arbeidsfelleskap med datterselskapet Grande Entreprenør i Verdal, bygget Verdal Bo- og behandlingssenter. Bygget er 12 090 m2 over 3 plan, inkludert et produksjonskjøkken. Fase 1 ble gjennomført i samspill med byggherre, brukere, tekniske fag, rådgivere og arkitekt. Det har i tillegg til utviklingen av prosjektet vært en løpende utvikling på målpris for å ha kontroll på kostnader og byggherrens budsjett.

Verdal bo- og behandlingssenter.

Verdal bo- og behandlingssenter.

Løsninger vi vil fremheve

Det ble i Fase 1 (skisse- og forprosjekt) laget et budsjett for denne perioden for alle deltakere i fasen: Veidekke, tekniske fag og rådgivere. Denne perioden ble gjennomført på 4,5 måned, og resulterte i et meget grundig gjennomarbeidet forprosjekt og et pristilbud innenfor byggherrens budsjett.

Byggherre er meget godt fornøyd med kvaliteten og måten samspillsfasen er gjennomført på. Et stort antall viktige aktører har deltatt underveis for en mest mulig effektiv gjennomføring: grunnentreprenør, leverandører av velferdsteknologi, produksjonskjøkken, dørmiljø og utstyr i bygget. Det ble tilbudt og tatt med i forprosjektet BREEAM Very Good (første BREEAM prosjekt for kommunen).

Verdal bo- og behandlingssenter.

Verdal bo- og behandlingssenter.

Prosess og samarbeid

Fase 1 ble gjennomført med ukentlige heldagsmøter (ICE). I tillegg har tekniske fag og rådgivere gjennomført halvdagsmøter for intern koordinering mellom sine fag. Brukerne er involvert systematisk i tråd med utviklingen av skisse- og forprosjekt. Det ble laget et eget løp for dette. Skisse- og forprosjektet ble fulgt opp med løpende målpriser underveis.

Første målpris ble gitt etter 3 uker. Dette ble gjort i form av en elementkalkyle basert på erfaringstall på de ulike elementene. Avslutningsvis av skisseprosjektet ble målprisen levert i form av detaljkalkyle. Denne ble fortløpende oppdatert gjennom forprosjektet helt fram til endelig målpris for prosjektet etter endt forprosjekt.

Nødvendig involvering av leverandører og underentreprenører ble lagt inn i framdriftsplanen for Fase 1 for å få gjort nødvendige avklaringer.

Fakta

Størrelse

12 090 m2 over 3 plan

Bærekraft

BREEAM Very Good

Antall rom

132 beboerrom

Kontakt oss