Sertifiseringer

Vi kan håndtere alle større miljøsertifiseringssystemer i bygg og anlegg og hjelper deg som kunde med å finne løsningen som passer ditt prosjekt.

To kvinner på byggeplass, holder Ipad, kvalitetssikring. Foto.

Vi er vant til å jobbe med ulike sertifiseringssystemer, for eksempel BREEAM, CEEQUAL, Well, nullutlippsbygg, passivhus og FutureBuilt.

BREEAM

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av det britiske miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM, med Grønn Byggallianse som eier og sertifiseringsinstans. Veidekke har et betydelig antall autoriserte BREEAM-NOR–APer (Accredited Professional) som bistår i våre BREEAM-prosjekter.

BREEAM-NOR muliggjør miljøklassifisering og sertifisering av nybygg innenfor bygningskategoriene:

  • utdanning
  • bolig
  • handel
  • kontor og industri

Andre byggkategorier kan sertifiseres ved hjelp av en skreddersydd versjon av BREEAM-NOR (bespoke).

Fordeler ved bruk av BREEAM:
  • synliggjør på en enkel og intuitiv måte prosjekter som har en høyere miljøstandard enn forskriftenes minimumskrav
  • hjelper oss å dokumentere prosess og materialvalg overfor oppdragsgiver
  • statuerer beste praksis for kvalitetssikring i forbindelse med f. eksempel rent, tørt bygg, fuktsikring og idriftsetting
  • bedre kvalitetssikrede prosesser gir mindre sannsynlighet for feil og reklamasjoner

Les mer om BREEAM-sertifisering hos Grønn Byggallianse.

BREEAM Infrastructure

BREEAM Infrastructure kan brukes til å fremme bærekraft og kvalitet i alle typer anleggsprosjekter, for eksempel veier, jernbane, broer, landskapsarkitektur og parkanlegg.

BREEAM Infrastructure bruker evidensbaserte vurderingskriterier og ekstern verifisering for å gi et resultat som kan offentliggjøres og brukes for å måle bærekraft i et prosjekt.

Prosjekter med BREEAM Infrastructure-sertifiseringer vi har levert / jobber med:

Les mer om BREEAM Infrastructure-sertifisering hos Grønn Byggallianse.

Styringssystem

Vårt styringssystem er sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001, arbeidsmiljøstandarden ISO 45001 og miljøstandarden ISO 14001. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vårt styringssystem for å skape verdi til deg som kunde.

Kontakt oss