D13 Haukeland holdeplass

Haukeland holdeplass bygges for å gjøre kollektivreisen attraktiv for de 7.000 passasjerene som vil benytte den daglig.

Byggegrop med betongstøp sett ovenfra. Foto.

Kunde

Bybanen utbygging AS

Tidsrom

Oktober 2020-oktober 2022

Sted

Haukelandsbakken 4, 5009 Bergen

Prosjekttype

Holdeplass for bybane. Stasjonsområde 30 meter under bakken.

Kontraktsform

Hovedentreprise

Sertifisering

CEEQUAL

Prosjektet omfatter bygging av et romslig stasjonsområde 30 meter under bakken og underjordiske transportveger med heiser og rulletrapper som knytter holdeplassen til de to sykehusene i området. De to Inngangene blir utformet som runde bygg av glass og stål både ved Haukeland Universitetssykehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Løsninger vi vil fremheve

Utomhusområdene blir knutepunkter for nærområdet med pent opparbeidede arealer. Det er flere store betongkonstruksjoner i prosjektet, den største er 42 meter høy og består av over 4.000 m 3 betong som forankres til fjell. I publikumsarealene blir det vektlagt estetikk og effektiv publikumstransport, god belysning og akustiske tiltak som absorberer støy. Veidekke ivaretar Bybanens målsetting om en grønnere bybaneutbygging ved å sertifisere prosjektet i henhold til CEEQUAL, et sertifiseringsverktøy for å fremme bærekraftige anleggsprosjekter.

Betongvegger i en byggegrop. Foto.

Fra byggingen av Haukeland holdeplass.

Byggestart var i oktober 2020 og beregnet byggetid er to år.

Les mer om D13 Haukeland holdeplass på vår prosjektblogg her.

Kontakt oss