header

D18 Kronstadtunnelen

Veidekke gjennomfører bygging av D18 Sykkelvei Kronstadtunellen mellom Møllendal og Kronstad og er en del av bybaneutbyggingen i Bergen.

Tunnelportal under bygging. Foto.

Kunde

Bybanen Utbygging AS

Tidsrom

06/21 - 12/22

Sted

Møllendalsveien 56B, 5009 Bergen

Prosjekttype

Sykkeltunnel

Kontraktsform

Utførelsesentreprise

Sertifisering

CEEQUAL

Verdi

318 millioner NOK

Om prosjektet

Entreprisen består av komplett utførelse av ny sykkelvei mellom Møllendal og Kronstad. Oppdraget er å utvide eksisterende togtunnel, etablere ny løsmassetunnel og ny kulvert & tunnel for uttrekksspor til jernbanen. Prosjektet skal CEEQUAL-sertifiseres til «Very Good» og stå ferdig desember 2022.

Kronstadtunnelen

I Kronstadtunnelen etablerer vi ny veibane for gang- og sykkelvei, og samtidig legges det ny teknisk infrastruktur gjennom tunnelen. I tillegg utføres det innredningsarbeider i form av vann- og frostsikring og montering av veggelementer i hele tunnelens lengde.

3D modell. Illustrasjon.

Utsnitt fra modell som viser hvor stor del av det nye jernbanesporet som går i kulvert og tunnel.

Løsmassetunnel for gangtrafikken under Møllendal gravplass

Eksisterende tunnelportal ved Møllendal kapell skal bevares, og sykkelveien vi gå igjennom denne. Det skal i tillegg etableres en ny tunnelportal der gangtrafikk ledes fra Møllendalsområdet og inn i Kronstadtunnelen. Denne tilførselstunnelen skal drives i løsmasser, noe som er en krevende og utfordrende arbeidsoperasjon sammenlignet med tradisjonell tunneldriving i fjell.

Inntrekkshall og betongkulvert for jernbane

En betydelig del av kontrakten er å lage ny inntrekkshall for jernbane i Fløen. Selve utsprengningen av hallen er planlagt ferdigstilt i uke 13 2022. Når bergrommet er ferdig utsprengt vil vi umiddelbart starte med innredningsarbeider som vann- og frostsikring, ventilasjon og elektro, og opparbeiding av trasé for jernbanespor. Arbeidene består av montasje, og vil medføre boring av bolter i fjell.

3D skisse / modell. Illustrasjon

Utsnitt som viser portalen til betongkulvert, og hvor kulvert går over til tunnel i fjell. Sykkelveien går til høyre i bildet, og krysser under Møllendalsbakken.

Følg D18 Sykkeltunnel Kronstad på vår prosjektblogg.