Tunnel og fjellanlegg

Vi leverer tunnel- og fjellanlegg over hele landet. Vi sørger for profesjonell oppfølging gjennom hele prosessen, fra prosjektutvikling til ferdig produkt.

Mann på borerigg i tunnel, setter ladning for sprenging. Foto.

Tettbygde strøk og kompliserte betongarbeider

Vi har en unik kompetanse som gjør det mulig å operere i tettbygde strøk, der krav til støy, rystelser og innlekkasje av vann kan være kritisk for prosjektgjennomføringen. 

Vi utfører også kompliserte betongarbeider i fjellrom både innen rehabilitering og nybygg. For eksempel parkeringsanlegg, idrettshaller eller renseanlegg. 

Maskinpark og metodeutvikling 

Vi disponerer en stor og moderne maskinpark, som sørger for at vi kan utføre arbeidet på en trygg og grundig måte. I tillegg jobber vi hele tiden for å utvikle nytt teknisk utstyr og finne nye metoder som effektiviserer prosessen.  

Kontakt oss