Kraft og energi

Veidekke leverer store og små anlegg innen kraft og energi. Her får du oversikt over vår kompetanse innen vannkraft, vindkraft, olje-, gass-, og andre industrianlegg. 

Vindpark med utsikt over havet. Kumulusskyer. Foto.

Vannkraft 

Vi gjennomfører alle typer prosjekter innen vannkraft. Det innebærer både bygging og rehabilitering av anlegg uansett størrelse. Veidekke er en sentral aktør i utvikling og bygging av vannkraftverk i Norge. Det har vi vært i lang tid, og det kommer vi til å være i tiden som kommer. 

Vindkraft

Veidekke har bygget flere vindkraftverk i Skandinavia. Vi mener at tidlig samarbeid og involvering i prosjektet er grunnoppskriften for et godt resultat.

Slik jobber vi med vindkraft

Tidlig fase

For å finne fremdrifts- og kostnadsoptimale løsninger er vår deltakelse i tidlig fase viktig. Vi ønsker å spille på lag med deg som kunde for å finne optimal infrastruktur for prosjektets bygg- og driftsfase. 

Forstudie

I denne fasen kan vi bistå med trasévalg for transportrute fra kai til turbinlokasjon. Terrengmodellen innhentes ved bruk av drone- eller flyskanning, og bearbeides med unik software for 3D-modellering. 

Detaljprosjektering  

Grunnarbeider

Grunnundersøkelser og tilpassing av turbinlokasjoner for valg av fundamenteringsløsning, oppstillingsplasser og vei. Vi tar hensyn til spesielle restriksjoner som forminner og natur, og tilstreber god vertikal og horisontal kurvatur for turbintransport (sporingsanalyse). 

Elektroarbeider 

Kabelplaner inkludert nettstasjoner, elektro- og jordingsstudier.  Bygninger: Vi utarbeider tegninger for trafo- og servicebygg. 

Utførelse

Veidekke er en multilokal organisasjon, og vi stiller med ressurser fra hele landet. Vi har stort fokus på HMS i våre prosjekter. Vi har erfarent mannskap som er kjent med arbeidsoperasjonene og kvalitetskravene.

Målet vårt er å levere ferdige prosjekt til

 • riktig tid
 • uten skader
 • uten kvalitetsfeil

Gjennom prosjektet vil det bli satt opp regulære møter med deg som kunde fordi fortløpende dialog om utfordringer, fremdrift, sikkerhet og økonomi. 

Overlevering

Etter ferdigstilt prosjekt vil du som kunde forholde seg til de samme personene som har vært med gjennom prosjektet. Vårt hovedmål er å levere våre kunder et driftssikkert anlegg.

Olje og gassanlegg 

Veidekke har bygget store betongkonstruksjoner i Nordsjøen. Dette var i sin tid banebrytende konstruksjoner, der nye løsninger var med på å drive utviklingen for sikker drift i et svært harde klimatiske omgivelser. 

Vi har også vært med på byggingen av de fleste terminalanleggene på land i Norge. Vår evne til å håndtere komplekse prosjekter i et internasjonalt prosjektmiljø med ufravikelig fokus på sikkerhet, har gjort oss til en foretrukket leverandør for olje- og gassnæringen.

Disse prosjektene har også lært oss en kultur for sikkerhet som har forplantet seg i resten av Veidekke-kulturen.  

Olje- og gassanlegg vi har bygget

 • Troll-plattformen 
 • Ekofisk-veggen 
 • Kårstø 
 • Mongstad 
 • Sture 
 • Kollsnes 
 • Snøhvit 

Industrianlegg 

Vi leverer alt fra produksjonslokaler og produksjonsanlegg til steinknusing, smelteverk eller transformatorstasjoner. Tett samarbeid og involvering av kunden er viktig for å skape produksjonsanlegg som tilfredsstiller individuelle behov for effektiv produksjon. Industriprosjekter krever også ofte tett samarbeid med sideentreprenører for å koordinere leveranser av produksjonsteknisk utstyr, både med tanke på planlegging og kvalitetskrav. Veidekke har lang erfaring med å utføre komplekse prosjektprosesser for å innfri kundens forventninger til kvalitet og fremdrift.  

Industrianlegg vi bygger

 • Smelteverk 
 • Logistikksentraler 
 • Transformatorstasjoner 
 • Knuseverk 
 • Produksjonslokaler 

Kontakt oss