Samferdsel

Vi gjennomfører alle typer prosjekter innen vei, jernbane, bro, flyplass, tunnel og baneteknikk. Vi har bred erfaring med alle kontraktmodeller, fra under- og delentrepriser til totalentrepriser med best value procurement (BVP).

Utsikt fra Mjøstårnet mot Brumunddal. Nattbilde. Foto.

Kompetanse innen komplekse infrastrukturprosjekter

Samferdselsprosjekt, uansett om de innebærer ombygging av motorveier og jernbaner med tilhørende tunneler, broer og trafikkarealer eller bygging av nye gang- og sykkelveier, krever ekstraordinær kompetanse. Vi har både erfaringen og spisskompetansen som kreves i design og produksjon av komplekse prosjekter for å gjennomføre vellykkede prosjekter innenfor budsjett, med høyt sikkerhetsfokus og riktig funksjon og kvalitet.

Våre tjenester innen samferdsel:

Vei, bro og bane

Vi har solid kompetanse og utstyr til bygging og fornyelse av alle type veianlegg og baneprosjekter. Maskinparken er stor, moderne og variert med hensyn på størrelser og type utstyr. Vi kan tilby å løse oppdrag enten på enhetspriskontrakt eller totalentreprise.

Flyplass

Vi har kompetanse og bred erfaring med bygging av infrastruktur tilknyttet flyplasser. Taksebaner, terminalbygg, kontrolltårn og trafikkforplasser er eksempler på arbeider vi har gjort senere år.

Vi har også en egen enhet som jobber med nyetablering av rullebaner, taksebaner, oppstillingsplasser m. m og oppgradering av eksisterende anlegg.

Les mer om flyplassprosjekter her.

Baneteknikk

Vår bane-enhet utfører arbeider innenfor overbygning, underbygning, kontaktledning og signal, og samarbeider med andre enheter i Veidekke med spisskompetanse og kapasitet på fjellsikring og underbygningsarbeider. Veidekke Bane har sertifiserte medarbeidere innenfor alle jernbanetekniske fag.

Les mer om Veidekke Bane her.

Tunnel og fjellanlegg

Vi gjennomfører alle typer tunnel- og fjellanlegg. Driving i tettbygde bystrøk, der krav til rystelser, innlekkasje av vann og støy er kritisk for prosjektgjennomføringen, krever unik kompetanse - denne besitter vi. Vi tilbyr alle arbeider fra sprengning, berginjeksjon, lasting, rensk, sikring, vann og frostsikring og andre etterarbeider. Vi utfører også kompliserte betongarbeider i fjellrom. Prosjektene kan være nybygg eller rehabilitering. Vi har kompetanse og utstyr til å sprenge tunneler med minimumstverrsnitt, i tillegg til sjakter.

Samarbeid for vellykkede prosjekter

Med involvering som stikkord strekker vi oss for å møte våre kunder og samarbeidspartneres behov. Det gjør at vi tidlig kan fange opp behov og se prosjektspesifikke muligheter, men også at vi er i stand til å skape en god dialog med de som berøres av prosjektet. Vi jobber derfor gjerne i samarbeidskontrakter hvor personlig kontakt og «åpne bøker» er nøkkelen til lønnsomme og vellykkede prosjekter.

Maskinpark og metode

Vår maskinpark er en av landets mest moderne og oppfyller de høye miljøkravene som statlige og kommunale kunder stiller i dag. Vi jobber hele tiden med å utvikle nytt teknisk utstyr og finne nye metoder som effektiviserer prosessen.

Kontakt oss