Veidekke Bane

Veidekke Bane er en landsdekkende entreprenør innen fornyelse og vedlikehold på eksisterende jernbaner og sporveier. Vi har mobile ressurser og tar på oss oppdrag over hele landet.

Veidekke Bane er en landsdekkende entreprenør innen fornyelse og vedlikehold av jernbaner og sporveier. Vi har mobile ressurser og tar på oss oppdrag over hele landet.

Vi utfører arbeider innenfor overbygning, underbygning, kontaktledning og signal, og samarbeider med andre enheter i Veidekke med spisskompetanse og kapasitet på fjellsikring og underbygningsarbeider.

Vi har alle jernbanetekniske fag, og utfører i stor grad prosjekter i egen regi. 

Lærefagene våre

Banemontørfaget 

Som lærling i banemontørfaget vil du bygge, vedlikeholde, godkjenne og kontrollere jernbanespor, sporvekslere, planoverganger og plattformer​.

En banemontør må kunne arbeide både selvstendig og i arbeidslag. Kravene til sikkerhet og effektivitet på jernbanenettet er høye.

Som lærling må du være  nøyaktig, og kunne jobbe sikkert og systematisk. Du må også kunne kombinere praktiske ferdigheter med teoretisk kunnskap. 

Les mer her

Energimontørfaget

Som lærling i energimontørfaget vil du montere, vedlikeholde, reparere og sette elektriske anlegg i drift. 

Energimontøren foretar rutinemessig stell og ettersyn for å hindre skader eller slitasje på elektriske anlegg eller elektrisk utstyr. I tillegg driver hen med situasjonsbetinget feilsøking og reparasjon av elektriske anlegg og utstyr. 

Som lærling i energimontørfaget må du jobbe etter strenge sikkerhetskrav og forskrifter. Energimontør er en beskyttet tittel. Du må ha godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å utøve yrket. 

Du kan jobbe i Veidekke Bane som energimontør (KL). 

Her kan du lese mer

Signalmontørfaget

Som lærling i signalmontørfaget jobber du med vedlikehold, feilretting og montering på ulike typer signalanlegg for jernbane og sporveier.

Signalmontøren vedlikeholder alle typer signalanlegg, som har strømforsyningsanlegg med spenninger opptil 1000 V vekselspenning og 1500 V likespenning. Arbeidet utføres både innendørs og langs bane eller linje. 

Som energimontør (KL) kan du jobbe i Veidekke Bane.

Her kan du lese mer

Under kan du hilse på banemontørlærling Erika Kjennerud, og se hvordan det er å være lærling hos oss

Jeg har aldri vært så glad som den dagen jeg fikk lærlingplass hos Veidekke
Erika Kjennerud, banemontørlærling

Kontakt oss