header

Veidekke Bane

Veidekke Bane er en landsdekkende entreprenør innen fornyelse og vedlikehold på eksisterende jernbaner og sporveier. Vi har mobile ressurser og tar på oss oppdrag over hele landet.

Arbeid med kjøreledning. Flytoget på nabosporet. Foto.

Bred banekompetanse

Vår bane-enhet utfører arbeider innenfor overbygning, underbygning, kontaktledning og signal, og samarbeider med andre enheter i Veidekke med spisskompetanse og kapasitet på fjellsikring og underbygningsarbeider.

Bane har sertifiserte medarbeidere innenfor følgende fagfelt:

 • Banemontører
 • Skinnesveisere
 • Energimontører med KL kompetanse
 • Togførere
 • Anleggsmaskinfører med fagbrev
 • Elektrikere
 • Telemontører
 • Signalmontører
 • Sikkerhetskontrollører - Signal
 • Sluttkontrollører F – Signal
 • Hovedsikkerhetsvakter
 • Leder for elsikkerhet i og ved jernbanene kontaktledningsanlegg
 • Personell med ADK sertifikat

Våre lærefag

Vi har læreplasser innen følgende lærefag:

Veidekke Bane er godkjent som opplæringsbedrift og medlem av Opplæringskontoret for jernbanesektoren (OKJ)

Kontakt oss