Signalmontørfaget

Som lærling i signalmontørfaget jobber du med vedlikehold, feilretting og montering på ulike typer signalanlegg for jernbane og sporveier.

Bli lærling i signalmontørfaget

Om lærefaget

Signalmontøren vedlikeholder alle typer signalanlegg, som har strømforsyningsanlegg med spenninger opptil 1000 V vekselspenning og 1500 V likespenning. Arbeidet utføres både innendørs og langs bane eller linje. 

Som energimontør (KL) kan du jobbe i Veidekke Bane.

Dette vil du jobbe med 

Eksempler på arbeidsoppgaver er:  

 • montering, vedlikehold og feilretting på relébaserte- og elektroniske sikringsanlegg og veisikringsanlegg​ 
 • montering, vedlikehold og feilretting på utstyr for automatisk togkontroll (ATC)​ 
 • arbeid på fjernstyrings- og manøversystemer for sikringsanlegg​ 
 • legging og skjøting av kabler i jord, montering kabler i utstyr, koblingsskap og tekniske rom​ 
 • montering, vedlikehold og feilretting på mekanisk og elektromekanisk utstyr i og ved sporet​ 

Krav til deg som lærling 

For å bli lærling hos oss må du: 

 • møte opp til riktig tid om morgenen
 • være høflig
 • ha gode holdninger
 • ha interesse for faget
 • ha fylt 18 år i løpet av opptaksåret
 • ha bestått alle fag på VG2
 • ha normalt god helse

Læretid og fagbrev 

Du inngår en lærekontrakt med oss når læretiden din begynner. Læretiden er normalt to år, og består av en kombinasjon av opplæring og verdiskapning.  Når læretiden er over avlegger du fagprøve i  signalmontørfaget, og får fagbrev som signalmontør.  

Slik blir du lærling

Det finnes flere måter å bli læring på: 

 • TAF, tekniske allmennfag. Da starter du som lærling etter ungdomsskole (15 år)
 • 1+3, ett år VG1 og tre år i bedrift (16 år)
 • 2+2 normalt utdanningsløp (17 år)
 • Voksenlærling, avlegger teorieksamen som privatist §3.5 kurs
 • 0+4, med utdanningsrett. Full opplæring i bedrift med §3.5 kurs
 • Praksiskandidat, avlegger prøve i deler av læreplanen. Du får ikke fag- eller svennebrev, men kompetansebevis.

Kontakt oss