UDK 02, Drammen / Vestfoldbanen

Veidekke bygger for Bane NOR på Vestfoldbanen sør for Drammen stasjon. Vi bygger 540 meter lang betongtunnel som bygges med åpen byggegrop, og går over i en ca. 290 meter lang løsmassetunnel under Strømsåsen.

Forskalingsarbeid. To anleggsarbeidere. Foto.

Kunde

Bane NOR

Tidsrom

11/2019 - 03/2023

Sted

Drammen

Omfang

Kulvert i åpen byggegrop og løsmassetunnel

Prosjekttype

Jernbane

Kontraktsform

Totalentreprise

Verdi

Ca. 1 827 000

Om prosjektet

Prosjektet UDK 02 kulvert og løsmassetunnel inngår i InterCity-utbyggingen på Østlandet, som er norgeshistoriens største samferdselsprosjekt.

Kulvert i åpen byggegrop

Det skal bygges en ca. 320 meter lang kulvert i åpen byggegrop med innvendig avstivning frem til løsmassetunnelen nord for Konnerudgata. Utgravingen foretas delvis under grunnvannsnivå med gravedybder fra ca. 11 meter til ca. 21 meter. 

Under vises 3D modell fra mai 2021:

Grunnforholdene varierer med inntil 14 meter leire over faste glasifluviale masser i nord og ca. 5 meter med sand over faste glasifluviale masser i sør. De glasifluviale sedimentene er i hovedsak friksjonsmasse (sand og grus) med et finstoffinnhold under 10 %. 

Løsmassetunnelen

For å ivareta nærmiljøet på Danvik er det planlagt å drive en ca. 290 meter lang tunnel i løsmasser før en får etablert et påhugg i berg. På strekningen med løsmassetunnel vil grunnen hovedsakelig bestå av friksjonsmasser.  

Løsmassene rundt selve tunnelen grunnforsterkes. Hensikten er å øke massenes styrke/stivhet og oppnå tilstrekkelig lav permeabilitet i massene rundt tunnelen for å hindre vannlekkasje og dermed grunnvannssenking langsetter tunnelen. Etter grunnforsterkningen kan tunnelen drives med en sekvensiell drivemetode (korte drivelengder samt bruk av delte tverrsnitt). 

Etter drivingen av løsmassetunnelen monteres en vanntett membran og en permanent lining. Den permanente liningen er en armert betongkonstruksjon som dekker hele tunnelperiferien.

Lærling anleggsarbeid. Foto.

Lærling, Simen Andresen på UDK 02.

Nøkkeltall

Stabilisering

med jetpeler

15 300 m3

Spunt

Rørspunt

14 000 m2

Innvendige

rørstivere

4 000 m

Graving

i kubikkmeter

110 000 m3

Betong

i kubikkmeter

12 900 m3

Armering

i tonn

2 500 tonn

Kontakt oss