Flyplassprosjekter

Vi tilbyr en rekke tjenester for oppgradering og vedlikehold på flyplass hovedsakelig i Norge men også i Europa.

Flyplassprosjekter

Vi har mange års erfaring og solid kompetanse innen flyplassutbygging og vedlikehold. Se mer her: airfield solutions (pdf nytt vindu).

Nybygg og oppgraderinger

Vi kan tilby totalpakke for nyetablering av rullebaner, taksebaner, oppstillingsplasser m. m og oppgradering av eksisterende anlegg.

Typiske oppgraderinger vil være: Rilling, reasfaltering, montering av nedfelte lys m. m

Vedlikehold av eksisterende anlegg

Vi kan tilby vedlikeholdsavtaler innen sprekketetting i asfalt og betongdekker, fjerning av gummi, forsegling av dekker m. m

Utstyr og maskinpark

Vi disponerer en ny og avansert maskinpark der alle løsninger er tilpasset arbeider på flyplass med høy effektivitet og ny teknologi.

Prosjektledelse og rådgivernett

Vi har med oss en stor kompetanse i rådgivere og prosjektledere som har mange års erfaring innen asfalt, flyplass, spesialtjenester og prosjektledelse.

Dette hjelper vi deg med

Vi utfører spesialiserte oppdrag og har personell til å utføre:
 • Rilling av asfalt og betong-dekker
 • Asfalt Fresing – Med fres 50 og 120
 • Saging av kabelslisser
 • Saging av asfalt/ betong
 • Montering av lysspotter o.l. i asfalt/betong
 • Fuging av sprekker i asfalt/betong
 • Fuging av asfalt/betong
 • Re-fuging
 • Bru Membran – Fuktisolering av bruer og dekke
 • Gummi/Merkesmåling-fjerning
 • Friksjonsforbedring med vann-jet
 • Oppmerking