Maritime anlegg

Vi bygger og renoverer havner og kaianlegg i store deler av landet.

Havn med kraner. Foto.

Erfaring med komplekse prosjekter

Vi har kompetansen som kreves for å gjennomføre komplekse prosjekter der grunnforhold i sjøen kan være en utfordring. Vår erfaring kommer godt med når vi jobber med eksisterende anlegg der kontinuerlig drift av terminalen er en forutsetning. Ta kontakt dersom du vil diskutere et fremtidig prosjekt.