Drift og vedlikehold

Vi og våre samarbeidende underentreprenører jobber for å gjøre transport til en god opplevelse for bilistene. Hovedoppgavene er å få trafikken trygt og effektivt frem samt å ta vare på transportveiene og sikre ønsket levetid.

Vedlikeholdsmaskin (rød lastebil) som spyler veibane. Foto.

Veidekke drifter og vedlikeholder veier i hele Norge, og har hovedsakelig driftskontrakter med Statens vegvesen eller fylkeskommunene som direkte kunde. I tillegg er det to OPS-kontrakter (offentlig-privat samarbeid) hvor Veidekke er utførende driftsentreprenør.

Her ser du våre pågående kontrakter:

Østlandet

 • 30-201 Romerike øst (2021-2027)
 • 30-202 Romerike sentrum (2021-2026)

Midt-Norge

 • 5003 Fosen (2019-2026
 • 5004 Ytre Namdal (2019-2024)
 • 5008 Steinkjer (2021-2026)
 • 5009 Indre Namdal (2021-2026)
 • 9401 Trondheim (2020-2025)

Vestlandet

 • 1404 Ytre Sunnfjord (2018-2024)
 • 1502 Indre Sunnmøre (2020-2025)
 • 1503 Indre Romsdal (2023-2028)
 • 1505 Indre Nordmøre (2022-2027)
 •  4607 Sunnfjord sør (2021-2026)  

Nord-Norge

 • 1805 Sør-Salten (2020-2025)
 • 1810 Vesterålen (2022-2027)
 • 5418 Loppa-Hasvik (2022-2027)

Sør-Norge

 • 30-303 Ringerike (2023-2028)
 • 3804 Nedre Telemark (2023-2028)
 • 4204 Mandal (2022-2027)
 • 9201 Vestfold og Telemark øst (2023-2028)

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

 • OPS E18 Agder (2014-2024)
 • OPS E39 Kvinesdal (2006-2031)

Andre kontrakter

 • E6 Arnkvern-Moelv, vedlikehold Nye Veier (2020-2040)
 • 3850 Vestfold nord grønt (2022-2026)
 • 3852 Rjukan grønt (2022-2026)

Kontakt oss