ZEB Flexible Lab, Trondheim

Nullutslippslaboratoriet ZEB Flexible Lab i Trondheim er blant verdens mest bærekraftige bygg. I tillegg er det det første i verden med dokumentert klimaregnskap som viser totalt Co2-utslipp med tilsvarende kompensasjon av energiproduksjonen.

Kontorbygg ZEB Flexible Lab, Trondheim. Foto.

Kunde

NTNU / Sintef

Tidsrom

04/2017 – 10/2020

Sted

NTNU Gløshaugen, Høgskoleringen 7B, 7034 Trondheim

Omfang

1 800 kvadratmeter over fire etasjer, og er utført med massivtrekonstruksjoner i en fleksibelt «grid».

Prosjekttype

Kontorbygg

Kontraktsform

Samspillskontrakt

Sertifisering

ZEB COM

Verdi

83 millioner NOK

Arkitekt

LINK arkitektur

"A living lab"

Formen på bygget er inspirert av formen på silisiumkrystaller, som solcellepaneler produserer energi fra.

Veidekke, NTNU og Sintef har i samspillskontrakt utviklet prosjektet i Fase 1 med den overordnede ambisjonen: Bygningen skal være en «Living Lab» og forskningen i bygget skal svare på de overordnede forskningsspørsmålene: 

  • Hvilke tekniske og arkitektoniske løsninger må til for å oppnå gode kontor- og undervisningsforhold i et ZEB-bygg?
  • Hvordan påvirker brukerne energibruken i bygget og hvordan tilpasser de seg ZEB- teknologier?
Vi er aldri blitt utfordret på denne måten tidligere. Oppgaven ble å designe et bygg som er helt klimanøytralt.
Torgeir Wiig, distriktsleder Veidekke Bygg Trøndelag.

Bygget er et «Zero Emmision Building» med nivå COM, det vil si at i et 60-årsperspektiv skal Co2- utslippene fra produksjon, transport, byggeplass, oppføring av bygg og drift kompenseres med produksjon av fornybar energi ved hjelp av solceller.

Toppklasse miljøbygg og energibruk

Bygget er et kombinert kontor og undervisningsbygg med arealer og løsninger hvor det skal bedrives forskning i henhold til de overordnede forskningsspørsmålene og består av 2000 m2 fordelt på fire etasjer. Fundamenter og gulv på grunn er bygget med lavkarbonbetong klasse A, bæresystem av massivtre, fasadekledning av kombinasjon karbonisert malmfuru og høyeffektive solceller (BIPV) og tak kledd med høyeffektive solceller (BIPV). Alle materialer som er benyttet i bygget er valgt med hensyn til reduserte CO2-utslipp.

Det er ikke nødvendigvis det viktigste å ha alle maskiner på byggeplassen på strøm. Det kan hende at investering i robuste materialer med lang levetid er en enda bedre investering.
Trygve Karlsen, prosjektleder ZEB Flex Labs

Kunstig intelligens styrer inneklima

Bygningen har eget energiforsyningssystem, og er koblet til offentlig strøm og fjernvarmenettet på campus. Måling og kontroll av energiforsyning, lufttilførsel, belysning og solavskjerming kombinert med antall brukere av bygget utføres via et eget bygningskontrollsystem. Bruk av kunstig intelligens gjør det mulig å tolke sammenhenger mellom innendørs posisjoneringsdata og inneklima-data. Selve laboratoriet er utstyrt med bygningsintegrerte solcellepaneler og en varmepumpe som kan benytte seg av forskjellige varmekilder, for eksempel varmegjenvinning fra service og utendørs luft.

Foto: m.herzog / visualis-images.com

Nøkkeltall i prosjektet

Sertifisering

ZEB COM

Alle Co2-utslipp skal i et 60-årsperspektiv kompenseres med produksjon av fornybar energi ved hjelp av solceller.

Lærlinger

Norgesrekord i antall lærlinger

Totalt har 19 lærlinger stått for godt og vel 21 prosent av produksjonen.

Sanntidsstyring

Sensorer

1 400 sensorer, 130 styrte objekter og 17 000 datapunkter.

Kontakt oss