Næringsbygg

Vi leverer næringsbygg med de beste sertifiseringer og kvalitet tilpasset dine behov.

Vi leverer næringsbygg med de beste sertifiseringer og kvalitet tilpasset dine behov

Vår største styrke er å komme tidlig inn i prosjektet å utvikle det til det beste for deg som kunde eller dine sluttbrukere. Vi har lang erfaring som utvikler av næringsbygg og vi er vant med å jobbe med energieffektive bygg, BREEAM og en rekke kvalitets- og miljøstandarder.  

Renovering og tilbygg

En stor del av byggeprosjektene våre er næringslokaler. Uansett om vi bygger om, bygger nytt eller pusser opp, legger vi betydelig innsats i å forstå hva våre kunder og samarbeidspartnere etterspør. Involvering og samarbeid er stikkord i alle prosjekter.

Samarbeid i prosjekter

Vi tilbyr utførelseskontrakter og totalentrepriser. Vi foretrekker samarbeid og prosjektutvikling i tidligfase. Da får vi på plass de beste arbeidsmetodene for en bærekraftig, rask og effektiv implementering. Vi kaller det gjerne for samspillsentreprise.

Bærekraftige lokaler

Vi i Veidekke har omfattende kunnskap om å bygge bærekraftig.

For å kunne velge det som passer best i hvert enkelt prosjekt, har vi kompetanse og erfaring med å jobbe etter ulike miljøsertifiseringssystemer, f.eks.