Massivtre

I Veidekke har vi forpliktet oss til å jobbe i tråd med utslippsbanen som begrenser global oppvarming til 1,5C, og har derfor som mål å nå netto null innen 2045. Vi sitter allerede klar med mange av løsningene for å nå denne målsettingen, en av dem er bruk av massivtre.

Store trapper innendørs i tre. Kontorbygg. Foto.

Fordeler ved å bygge i tre

  • Karbonavtrykket av materialbruk halveres sammenlignet med bæresystemer i stål og betong
  • Prefabrikasjon med forberedelse til tekniske installasjoner gir effektiv produksjon og kort byggetid
  • Et lett bygg som også gir enklere fundamentering
  • Fabrikkproduksjon direkte fra BIM-modellen gir stor nøyaktighet og få byggeplassavvik
  • Et godt arbeidsmiljø på byggeplassen med mindre støy og støv
  • Miljøeffekten skapes allerede ved bygging og er ikke avhengig av brukerens adferd

Hva skal til for å lykkes?

Massivtre kan ha kostnadsutfordringer. Prosjektet må derfor planlegges og prosjekteres for bruk av massivtre fra begynnelsen. Dette betinger tidlig involvering mellom kunde, entreprenør og leverandør av massivtre.

Klimagassutslipp ved massivtre. Illustrasjon.
Figur: Klimagassutslippet til en boligblokk sett over et livsløp på 60 år.

Kontakt oss