Revisor

Veidekkes eksterne revisor velges av generalforsamlingen og er uavhengig av Veidekke ASA. Revisor bekrefter hvert år skriftlig at uavhengighetskravene er oppfylt.

Veidekke har retningslinjer for hvilke tilleggstjenester revisor yter, og hvilket omfang disse tjenestene har. Veidekkes eksterne revisor er EY ved statsautorisert revisor Finn Espen Sellæg.

Kontakt oss