Valgkomite

Valgkomiteen i Veidekke består av tre medlemmer. De har i oppgave å innstille medlemmer til styret og foreslå honorarer.

Om valgkomiteen

Veidekke har vedtektsfestet valgkomité. Komiteen innstiller medlemmer til styret og foreslår honorarer. Forslagene behandles på generalforsamlingen. Valgkomiteen har minst tre medlemmer. Disse blir valgt av generalforsamlingen. Medlemmene bør representere aksjonærer. Flertallet skal være uavhengige av styret og selskapets ledelse.  

Valgkomiteens medlemmer

Arne Austreid

Arne Austreid (f. 1956) leder Veidekkes valgkomité. Han er styreleder i Eidesvik Offshore ASA, i North Sea Energy Park og i GL Gruppen AS og møtende varamedlem i OBOS.

Austreid har tretti års erfaring fra oljeserviceindustrien, sist som konsernsjef i Prosafe ASA (1999–2010). Deretter var han konsernsjef i Sparebank 1 SR-Bank ASA inntil han gikk av med pensjon i desember 2020.

Arne Austreid har utdanning i maskin- og petroleumsteknikk fra Stavanger ingeniørhøgskole og Rogaland distriktshøgskole og MBA fra Aberdeen University i Skottland.

Tine Fossland

Tine Fossland (f. 1986) er porteføljeforvalter i Folketrygdfondet. Hun har vært ansatt i Folketrygdfondet siden 2015 og tidligere arbeidet hos EY og PWC.    

Fossland er utdannet ved Norges Handelshøyskole og HEC Paris med mastergrad i finansiell økonomi og bærekraftig utvikling. 

Erik Must

Erik MustErik Must (f. 1943) er styreformann i Fondsfinans ASA og Fondsfinans Kapitalforvaltning Holding AS.

Han har vært administrerende direktør i Fondsfinans, og har hatt styreverv i flere selskaper. Blant annet som styreleder i Arendals Fossekompani, Gyldendal og Erik Must AS.

Erik Must er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. Erik Must og hans kone Annelise er blant Veidekkes største aksjeeiere.

Slik sender du inn forslag til styrekandidater

Aksjeeiere kan sende inn forslag til styrekandidater på valgkomiteen@veidekke.no.

Kontakt oss