Vi inngår i nytt klyngesamarbeid for innovativ byutvikling på Nyhavna

Sammen med Nyhavna Utvikling og Norconsult, har vi inngått et banebrytende samarbeid for å etablere en næringsklynge på Nyhavna i Trondheim. Dette initiativet vil skape en plattform for innovasjon og utvikling innen bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen (BAE-bransjen), og posisjonerer Nyhavna som en fremtidig teknologihub.

Klyngesamarbeidet tilbyr en omfattende test- og utviklingsarena på 350 000 m² for BAE-bransjen de neste 20-25 årene. Dette gir unike muligheter for å eksperimentere med og utvikle nye teknologier og forretningsmodeller i stor skala. Samarbeidet fokuserer på å bygge en bærekraftig og levende sentrumsbydel som integrerer næringsliv, kunst, kultur og boligområder, med nullutslippsvisjoner og innovasjon innen mobilitet som sentrale elementer.

Vi er stolte av å delta i dette partnerskapet som har potensial til å transformere byutviklingen i Trondheim. Gjennom dette samarbeidet kan vi utnytte synergier på tvers av sektorer, noe som vil styrke både regionens og vår egen konkurranseevne. Samtidig gir det oss muligheter å få være med å utvikle og bygge en viktig del av området.
Torgeir Wiig, regiondirektør for Veidekke Bygg Trøndelag

Klyngen vil være en dynamisk arena for samspill mellom bransjen, forskning, utdanning og innovasjon. Dette vil fremme kunnskaps- og erfaringsdeling på tvers av sektorer, og målet er å etablere Nyhavna som en ledende innovasjons- og teknologihub.

Intensjonsavtalen som ble signert innebærer at Vi, sammen med Norconsult, vil inngå langsiktige leieavtaler på området, noe som er avgjørende for å sikre finansiering til det første byggetrinnet. Dette bygget vil fungere som sentrum for klyngesamarbeidet og reflektere klyngens høye ambisjoner om å være en innovasjons- og teknologihub.

Klyngen vil utforske områder som digitalisering, teknologi, bærekraft, energi, arkitektur og nye forretnings- og gjennomføringsmodeller. Dette vil styrke Trondheim som en attraktiv by for investeringer og innovasjon innen BAE-næringen.

Vi ser frem til å spille en sentral rolle i denne utviklingen og bidra til å gjøre Trondheim til en pioner innen grønn byutvikling og teknologi.

Les mer om prosjektet her: Nyhavna.no

For mer informasjon, kontakt: