header
Skyline med det nye Munchmuseet til høyre. Foto.

Munchmuseet i Bjørvika

Munch-museet i Bjørvika reiste seg på bare 33 dager ved bruk av glidestøp. Vi var entreprenør på råbygget til det ikoniske museet.

Høsten 2021 åpnet det nye Munchmuseet i Bjørvika. Seks år etter at første spadetak ble tatt, og vi startet på grunnarbeidene.

Står støtt på peler

I løpet av vår byggeperiode ble tomta der bygget står, endret fra en asfaltert grunnflate og åpen sjø, til å være fundament for et 13 etasjes, 60 meter høyt bygg i betong og stål. Kaier ble revet, og kjeller ble utgravd. I tillegg ble 311 peler satt. De går til fjell 30-60 meter under bakken, og bærer hele bygget.

Glidestøp på 33 dager

I rask rekkefølge fulgte arbeider med å prefabrikkere betongelementer på plassen. De ble montert sammen til kaia som halve bygget står på. Rør og isolasjon ble lagt, før en tykk betongplate ble armert og støpt over hele grunnflata. Så ble glideformer montert, og råbygget i betong vokste fra 0 til 40 meters høyde på 33 døgn med arbeider dag og natt.

Ett år med dekkestøp og innvendige arbeider

Etter at glidestøpen var ferdig, startet vi arbeidene med stålfagverket på forsiden av bygget. Rulletrappene til hver etasje ble heist på plass og dirigert med millimeters presisjon fra stikkerne etter hvert som fagverket vokste oppover.

Ferdig råbygg etter 29 måneder

Et smykke av en rømningstrapp ble montert i sør, og inne i betongkonstruksjonen ble det armert og støpt dekker og vegger oppover i etasjene. Og ett år etter at gliden var ferdig, nådde vi toppen på nytt - med dekkene i den skrå delen.

29 måneder etter første spadetak kunne vi overlevere et ferdig råbygg til byggherre Oslo kommune.

Råbygget i betong vokste fra 0 til 40 meters høyde på 33 døgn med arbeider dag og natt.

Prosjektet i tall

13 etasjer

Det ikoniske bygget har 13 etasjer.

60 meter

Museet er 60 meter høyt

Tidsrom

29 mnd

29 mnd etter første spadetak overleverte vi et ferdig råbygg til byggherre Oslo kommune.

Kontakt oss