Gammel låve i ny drakt

Ved idylliske Semsvannet i Asker er Veidekke i full gang med å gjenreise en 130 år gammel låve. Den gamle låven har blitt plukket fra hverandre og bygges nå opp igjen til et nytt og moderne omsorgssenter.

Denne gamle låven skal snart få et nytt liv.

Men først må det gamle bygget fra 1890 plukkes fra hverandre bit for bit.

Reisverket skal gjenbrukes som bæresøyler, og kledningen skal renses, høvles og males med plastfri linolje før den gjenbrukes på den nye låven.

Teglsten fra det gamle fjøset skal brukes på nytt som fasade på det nye bygget.

Her kappes den gamle teglstenen som utgjør en del av grunnmuren på låven.

All teglstenen har blitt renset og lagret, og et utvalg er sendt til Sintef for testing.

Her er teglstenen ferdig renset og tilbake på den nye låven.

Nedre Sem låve er et Futurebuilt pilotprosjekt som omhandler reduksjon av plastprodukter og ombruk av materialer.

Ved å bruke kun lavkarbon ekstrem-betong med resirkulert tilslag, har prosjektet klart å redusere CO2-utslippet med 60 %.

Prosjektet er lite i kvadrat, men stort i kompleksitet. Vi ønsker å teste ut løsninger i småskala, og høste erfaringer som vi kan ta med oss inn i større prosjekter i Veidekke.
Håvard Kirkebøen, prosjektleder Veidekke

Den nye låven får en egen gårdsbutikk som vil være åpen for turgåere i området. Illustrasjonsbilder: Ola Roald Arkitektur

Det nye bygget vil inneholde et arbeidssenter med snekkerverksted over to etasjer, storkjøkken, egen gårdsbutikk og omsorgsboliger. Oppdragsgiver er Asker kommune, og dette er det første sirkulære byggeprosjektet kommunen gjennomfører.

I tillegg til å bli et sirkulært bygg, er den nye låven på Nedre Sem en pilot for FutureBuilts kriterier for plast i bygg, med mål om minst mulig bruk av plast. 

Byggeplassen skal være utslippsfri, og bygget skal oppnå nær-null-energi standard, blant annet gjennom en godt isolert bygningskropp, geotermiske energibrønner, solceller på tak og egen batteribank. Som bærende konstruksjon brukes det massivtreelementer, og all betong er av typen lavkarbon ekstem med resirkulert tilslag.

Nedre Sem låve skal stå ferdig i mai 2024.

Kontakt oss