Fire personer går inne i Sandefjord videregående skole.

Trygghet på utfordrende byggeplass - Sandefjord videregående skole

Når Norges største videregående skole skal rehabiliteres og bygges ut mens skolehverdagen går sin gang, gjelder det å ha gjort hjemmeleksa i helse, miljø og sikkerhet. Så er da også prosjektet SVGS 2022 i Sandefjord nominert til Veidekkes HMS-pris for 2021.

Prosjektleder i Veidekke, Sven Hansen, og Hanne M. Jacobsen Lund fra fylkeskommunen. Foto.

Prosjektleder i Veidekke, Sven Hansen, og Hanne M. Jacobsen Lund fra fylkeskommunen diskuterer kompleksiteten og hvordan man løste at elever og ansatte kunne fortsette i kombinasjon med rehabilitering og bygging av ny skole.

- Det er et komplekst bilde når vi skal ha 2000 elever og 370 lærere på området der vi produserer for 10-15 millioner kroner i måneden, sier prosjektleder Sven Roar Hansen.

Byggherre Vestfold og Telemark fylkeskommune - eller den gang bare Vestfold, bestilte nybygg i kombinasjon med rehabilitering av gamle bygg og utskifting av teknisk anlegg, vel vitende om at det nok hadde vært enklere å rive den gamle skolen for å bygge alt nytt.

- Men hvor skulle vi da ha gjort av elever og ansatte i byggeperioden? spør fylkeskommunens prosjektleder Hanne M. Jacobsen Lund, og peker på at kombinasjonen av rehabilitering og nybygg også ivaretar hensyn til økonomi og miljø i form av gjenbruk.

Løsningen ble å flytte undervisninga rundt på skolen etter hvert som Veidekke jobber seg gjennom prosjektet, del for del og bygg for bygg. Det har bydd på utfordringer å holde alle trygge.

- Du skulle sett på våren når elevene kommer med mopedene sine - mange av dem med helt ferske førerkort. Vi har vel 400 parkeringsplasser for moped her ute, sier riggmann og verneombud Torodd Kristoffersen.

- 402, korrigerer prosjekteringsleder Sjoerd de Witte kjapt, og gir samtidig et levende bilde av hvor godt kjent Veidekke er blitt med detaljene på Sandefjord videregående skole. Det har vært helt nødvendig for å greie å skape trygghet i kombinasjonen byggeplass og skoleområde i full drift. Resultatet av innsatsen er null skader.

- Veidekke har opparbeidet stor kompetanse på denne type bygg, sa han, med henvisning til at dette er den femte videregåendeskolen Veidekke har bygd i Vestfold og Telemark siden 2007.
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen
Sandefjord Videregående skole er Norges største skole, og nå skal det både rehabiliteres og bygges på skolen.

Sandefjord Videregående skole er Norges største skole, og nå skal det både rehabiliteres og bygges på skolen.

Tilpasset skolens behov

Da fylkesordfører Terje Riis-Johansen signerte kontrakten til en verdi av om lag en halv milliard kroner i april 2020, varslet han at skoleeier så frem til å samarbeide med Veidekke om rehabilitering og nybygg ved Sandefjord videregående skole.

- Veidekke har opparbeidet stor kompetanse på denne type bygg, sa han, med henvisning til at dette er den femte videregåendeskolen Veidekke har bygd i Vestfold og Telemark siden 2007.

Kombinasjonen av nybygg og rehabilitering omfatter endringer i planløsning, nye overflater, nytt teknisk anlegg samt fasade- og takrehabilitering med tilleggsisolering. Arbeidet er krevende å prissette, og både byggherre og Veidekke er tilfreds med at det ble inngått en samspillskontrakt.

- Det hadde ikke gått an med noe annet på dette prosjektet, sier Jacobsen Lund, som mener at kontraktsformen sikrer at alle parter er løsningsorienterte.

- Vi opplever at Veidekke har holdt en god dialog med brukerne av skolen og setter pris på at de har tilpasset seg spesielle elevprosjekter og behov, sier hun og nevner flere konkrete eksempler. Når musikk-, dans- og dramaelevene øvde til forestilling på ettermiddagene i samme periode som Veidekke skulle grave i borggården, ble det lagt opp en arbeidsplan som skjermet elevenes øvingstider for byggebråk. Og når renholderne fikk ekstra lang vei å gå med avfall og vaskeutstyr fordi sperringer stengte den vanlige arbeidsveien deres, utstyrte Veidekke dem med hjelm og vernesko, og ga dem tillatelse til å gå der de trengte.

- Jeg har sagt "Dere må fortelle oss hva som er utfordringene deres", og så har vi lyttet og lett etter gode løsninger, sier prosjektleder Hansen.

Alle skal føle seg trygge på at Veidekke tar deres behov på alvor.

- Jeg har sagt "Dere må fortelle oss hva som er utfordringene deres", og så har vi lyttet og lett etter gode løsninger.
Prosjektleder i Veidekke, Sven Roar Hansen.
Å holde skolen i ordinær drift under hele byggeperioden var ett av hovedkriteriene i anbudsrunden, og alle har visst at dette bare måtte fungere.

Å holde skolen i ordinær drift under hele byggeperioden var ett av hovedkriteriene i anbudsrunden, og alle har visst at dette bare måtte fungere.

Det hender at det kommer noen elever inn på områder de ikke skal være, men da er det jo bare å vise dem bort på en høflig måte, så det går greit, sier Ola Thoresen.

Det hender at det kommer noen elever inn på områder de ikke skal være, men da er det jo bare å vise dem bort på en høflig måte, så det går greit, sier Ola Thoresen.

Skolehverdag tett på hver enkelt fagarbeider

Å holde skolen i ordinær drift under hele byggeperioden var ett av hovedkriteriene i anbudsrunden, og alle har visst at dette bare måtte fungere. Hele laget, fra ledelsen som legger de overordnende planene, til fagarbeiderne som jobber med kort avstand til elevene, har lagt vekt på å få samspillet til å gli. Varelevering kan ikke skje på tidspunkter med stor elevtrafikk – ved starten eller slutten av skoledagen. Befaring og kartlegging kan ikke foregå i langfri, da er det fullt av folk og umulig å komme frem. Og kommunikasjonen på gulvet må være tydelig. Vi møter prosjektets yngstemann, Vemund Søvik, som kom rett til Veidekke etter ungdomsskolen og er i gang med et fireårig løp som tømrerlærling.

- Det hender at det kommer noen elever inn på områder de ikke skal være, men da er det jo bare å vise dem bort på en høflig måte, så det går greit, sier den unge lærlingen. Men det er mye å huske på. Det skal ikke mer til enn ei åpen dør før det får konsekvenser når tredjeparts hverdag er så tett på som på denne byggeplassen. Da ei dør mot kantina sto på gløtt under skjæring av lecastein en dag, måtte rektor ut på høyttaleren og be elever med allergiproblemer om å unngå kantina mens Veidekke kjørte på med støvsuging og vask. Det var nok at én person glemte å lukke døra bak seg i overgangen mellom skole og byggeplass. Tømrer Ola Thoresen bekrefter at alle er skjerpet på dette nå.

- Vi tenker på støv, støy og lukkede dører hele tida, sier han.

Det hender at det kommer noen elever inn på områder de ikke skal være, men da er det jo bare å vise dem bort på en høflig måte, så det går greit, sier Ola Thoresen.
Tømrer Ola Thoresen.
Etter det første pandemifasen, da skolen ble tømt for folk, har elevene kommet tilbake og i perioder hatt bruk for ekstra mye plass fordi undervisninga har foregått i mindre grupper.

Etter det første pandemifasen, da skolen ble tømt for folk, har elevene kommet tilbake og i perioder hatt bruk for ekstra mye plass fordi undervisninga har foregått i mindre grupper.

Sorger og gleder med korona

Å skille byggeplass og skoleareal - med grenser som stadig har flyttet seg - har vært viktig for å ivareta sikkerheten på en byggeplass med mye materialer som skal inn og søppel som skal ut.

Verneombud Kristoffersen har vært kompromissløs på sikring av tredjepart.

- Skal det skje et kranløft utenfor skolen, må vi sperre området og sette ut vakt, om det så varer i tre-fire timer. Du vet aldri hvor elevene dukker opp. Vi kan ikke ta sjansen på at skoleungdommene følger skilt og markeringer, sier Kristoffersen, som forteller at det føltes som en gave fra oven at alle elevene ble sendt på hjemmeskole våren 2020.

- Det var en helt annen verden.

Etter det første pandemifasen, da skolen ble tømt for folk, har elevene kommet tilbake og i perioder hatt bruk for ekstra mye plass fordi undervisninga har foregått i mindre grupper. Det har absolutt vært behov for god dialog og planer for flytting av folk og utstyr.

- Den logistikken der er helt utrolig. Det er jobbet godt i forkant for å få kabalen til å gå opp, sier prosjektleder Hansen.

Rehabiliteringsdelen har, naturlig nok, generert mye avfall. Prosjektet har kontraktsfestet en kildesorteringsgrad på 95 prosent.

Rehabiliteringsdelen har, naturlig nok, generert mye avfall. Prosjektet har kontraktsfestet en kildesorteringsgrad på 95 prosent.

Rømingsvei gjennom byggeplass

Hovedregelen på SVGS 2022 er at byggeplass og skole skal være strengt adskilt. Men ingen regel uten unntak: Rømningsveiene fra noen klasserom har gått gjennom byggeplassen, noe som har gjort alle ekstra skjerpet på å holde det ryddig og fritt for alle hindringer i korridorene. En brannøvelse viste at skolen kunne tømmes kjapt nok for folk selv om omgivelsene tilsynelatende er noe uoversiktlig. Det er 14 ulike bygg på området, fra A til N.

- Sandefjord videregående er ikke ett bygg eller ett anlegg tegnet av en arkitekt som har designet en helhet og planlagt hensiktsmessige forbindelser, påpeker prosjekteringsleder de Witte. Det som opprinnelig var to skoler - gymnaset og yrkesskolen bygd på 1950-tallet - er siden er blitt utvidet og bygd om gjentatte ganger. Rehabiliteringsprosjektet har omfattet bygningsmasse fra 1955, 1976, 1995, 1996, 2004 og 2014. I tillegg har Veidekke reist et nybygg i massivtre og bygd løsninger for å binde de gamle skolehusene sammen på en bedre måte.

Rehabiliteringsdelen har, naturlig nok, generert mye avfall. Prosjektet har kontraktsfestet en kildesorteringsgrad på 95 prosent.

- Det har skjedd en fantastisk fremgang på dette de siste åra. Men erfaringa vår med dette prosjektet, er at det siste steget fra 90 prosent til 95 prosent er såpass ressurskrevende på rehabiliteringsprosjekt at byggherre nok bør ta en vurdering av kost/nytte, sier Hansen. Han understreker at det ville vært umulig å nå målet uten nøye oppfølging fra riggmann og verneombud Torodd Kristoffersen, som har låst restavfallskonteineren og om nødvendig sortert innholdet i støvsugerposene.

Etter fullført prosjekt disponerer skolen 41 500 kvadratmeter. Hver elev kan føle seg ganske liten på denne gigantskolen, som er landets største.

Etter fullført prosjekt disponerer skolen 41 500 kvadratmeter. Hver elev kan føle seg ganske liten på denne gigantskolen, som er landets største.

Prosjektledelsen har også forsøkt å gjøre livet så lett og trygt som mulig for egne ansatte gjennom systematisk sikkerhetsarbeid. Under arbeid i høyden er gardintrapp erstattet med lift der det er mulig. Arbeid på tak er sikret med fasadestillas og swing-up-rekkverk.

Prosjektledelsen har også forsøkt å gjøre livet så lett og trygt som mulig for egne ansatte gjennom systematisk sikkerhetsarbeid. Under arbeid i høyden er gardintrapp erstattet med lift der det er mulig. Arbeid på tak er sikret med fasadestillas og swing-up-rekkverk.

Lettere liv for elever, skoleansatte og Veidekkes folk

Etter fullført prosjekt disponerer skolen 41 500 kvadratmeter. Hver elev kan føle seg ganske liten på denne gigantskolen, som er landets største. Et av målene for byggherren var å skape flere gode møtesteder for ungdommene, bedre tverrforbindelser i bygningsmassen og større felles tilhørighet slik at alle kan føle seg trygge og inkludert. Ett grep arkitekten har tatt for å binde byggene sammen, er å la en gammel bakgård bli til et nytt samlingsareal med glassfasade og Foiltec-tak. Dette er en transparent tak- og fasadeløsning som slipper inn dagslys til det nye samlingsområdet Borggården. Grunn- og pælingsarbeidet har vært svært krevende, blant annet på grunn av mange kabler, ledninger, kummer og vann som ligger i bakken og grunnforhold med kvikkleire.

 

Når vi går mot området som skal gå fra bakgård til borggård, passerer vi et nytt tilbygg for varelevering.

- Vi har gjort en utvidelse her for å gjøre livet lettere for skolens ansatte på teknisk og drift, forteller de Witte.

Prosjektledelsen har også forsøkt å gjøre livet så lett og trygt som mulig for egne ansatte gjennom systematisk sikkerhetsarbeid. Under arbeid i høyden er gardintrapp erstattet med lift der det er mulig. Arbeid på tak er sikret med fasadestillas og swing-up-rekkverk. Stillasene er kontrollert av ekstern aktør hver andre uke.  I løpet av de 50 første ukene med produksjon ble det gjennomført 47 engasjerende vernerundene med rullerende hovedfokus.

- Her har vi inkludert fagarbeiderne langs hele linja, og det blir det god stemning av, sier verneombud Kristoffersen.

- Det er god takhøyde for å si fra om ting. Det er alle trygge på.

Gjengen i Veidekke er stolt over hva det har fått til så langt: en vellykket rehabilitering som har ført til 42 prosent redusert energiforbruk, og et nybygg som glir inn i helheten og et prosjekt som holder fremdriftsplanene selv om det er krevende å bygge tett på tredjepart.

Gjengen i Veidekke er stolt over hva det har fått til så langt: en vellykket rehabilitering som har ført til 42 prosent redusert energiforbruk, og et nybygg som glir inn i helheten og et prosjekt som holder fremdriftsplanene selv om det er krevende å bygge tett på tredjepart.

Samspill skaper trygghet

Byggherrens representant har hatt tilhold i Veidekkebrakka noen dager i uka gjennom hele byggeperioden. Dette har lagt til rette for godt samspill. Også de tekniske underentreprenørene har sittet på brakkeriggen, og dialogen mellom alle parter har vært god.

- Samarbeidet i samspillskontrakt blir betydelig tettere enn ved vanlig totalentreprise. Med løsningsorienterte personer fra begge parter har det vært fokus på å finne best mulig løsning for prosjektet. På oppstartsamlinga ble alle enige om kjøreregler og mottoet: «Mest mulig skole for pengene» Det har blitt etterlevd, sier prosjektleder Hansen.

Gjengen i Veidekke er stolt over hva det har fått til så langt: en vellykket rehabilitering som har ført til 42 prosent redusert energiforbruk, og et nybygg som glir inn i helheten og et prosjekt som holder fremdriftsplanene selv om det er krevende å bygge tett på tredjepart.

- Jeg opplever at samspillsmodellen skaper trygghet for fremdrift og god kontroll på økonomi. Det sikrer at alle er løsningsorienterte og jobber mot samme mål, sier Hansen.

Det handler om å være trygge på hverandre.

Størrelse

To nybygg på til sammen 5 000 kvadratmeter. Det største nybygget blir i massivtre over tre etasjer.

Landets største

Skolen, som med 2000 elever og 370 ansatte er landets største, skal drive vanlig undervisning på stedet under hele byggeperioden.

Rehabilitering

Bygningsmessig rehabilitering av 11 000 kvadratmeter og utskifting av teknisk anlegg i bygg på til sammen 20 000 kvadratmeter.

Kontakt oss