Ansatte kjøpte aksjer i Veidekke for over 100 millioner kroner

Det var god interesse for Veidekkes årlige aksjesalg til de ansatte. 2 119 medarbeidere kjøpte til sammen 1 152 400 aksjer for 103 millioner kroner. Veidekkes ansatte eier i dag 12 prosent av aksjene i selskapet, noe som tilsvarer cirka 1,8 milliard kroner etter dagens børskurs.

Jimmy Bengtsson 1

– At de ansatte er medeiere i selskapet har lang tradisjon i Veidekke. Gjennom tilbudet om å kjøpe aksjer til rabattert pris, får alle våre ansatte mulighet til å ta del i konsernets verdiskaping i form av utbytte og økt aksjeverdi. I Veidekke mener vi at medeierskap skaper merverdi ved å styrke kommersiell forståelse og at det bidrar til å samle oss om strategiske retningsvalg og felles mål, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke.

Tegningskursen tilsvarer volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo Børs i tegningsperioden fratrukket rabatt. Rabatt for svenske deltakere er 25 % som gir en kurs på 84,17 kr. Rabatt for norske og danske deltakere er 20 %, som gir en kurs på 89,78 kr.

1 844 norske og danske medarbeidere kjøpte 1 060 350 aksjer til kurs 89,78 kr, mens 275 svenske medarbeidere kjøpte 92 050 aksjer til kurs 84,17 kr. Aksjene har en salgsrestriksjon på to år.


For mer informasjon kontakt:
CFO Jørgen Wiese Porsmyr, tlf 90 75 90 58, jorgen.wiese-porsmyr@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 39 milliarder kroner, og nær halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Jimmy Bengtsson 1 jpg