Boliger og næringsvirksomhet på Lilleby-tomta i Trondheim

Veidekke Eiendom AS kjøper seg inn i det gamle smelteverksområdet på Lilleby i Trondheim. Det er Fesil og Labek som i dag eier Lilleby-tomta. Sammen stifter de tre partene eiendomsselskapet Lilleby Eiendom AS. Nå vil de vurdere mulighetene som finnes i området, særlig med tanke på utbygging av boliger og næringsarealer.   
 
Området, som er på rundt 90 mål, har tidligere i hovedsak vært brukt av Ila og Lilleby Smelteverker til industrivirksomhet. Siste rest av produksjon ble lagt ned i 2002, og etter det har området ligget brakk. Nå ønsker de tre partene å vurdere hvordan området kan utvikles for framtida.
 - Det er store muligheter i området, og vi ønsker å vurdere både boliger, næringsarealer og kanskje også arealer for offentlig virksomhet på Lilleby-tomta, sier regionleder i Veidekke Eiendom, Rune Forbord. Han er godt fornøyd med at Veidekke Eiendom har blitt deleier av den tradisjonsrike tomta, men han understreker at det er langt fram før de vet hva den skal brukes til.
 - Vi snakker om et stort område, tett inntil andre boligområder på Lade, hvor vi har muligheter til å legge en helhetlig plan som tjener både byen og nærområdet. Her kan vi tenke langsiktig, og nå vil vi ta initiativ til en dialog med aktuelle samarbeidsparter. I første rekke gjelder det Trondheim kommune, som selvsagt har en avgjørende rolle i slike prosesser, sier Forbord.


Mulig prøveproduksjon av solcellesilisium
Lilleby-tomta er i dag regulert til industrivirksomhet. En omregulering til boligformål vil ta noen år, og i denne perioden vurderer Fesil å starte prøveproduksjon av solcellesilisium i det gamle smelteverket. Datterselskapet Fesil Sunergy har allerede drevet småskalaproduksjon i samarbeid med blant annet Sintef, for å teste en ny metode for framstilling av solcellesilisium.
- På sikt er Lilleby-tomta uegnet til tungindustri. Derfor er vi veldig fornøyd med at Veidekke Eiendom blir med på å utvikle området. Vi kan imidlertid benytte Lilleby til prøveproduksjon av solcellesilisium fra årsskiftet 2008/2009, mens vi finner en lokalisering for mer varig produksjon, sier Einar Øxnevad Hagen. Han understreker at produksjon av silisium i stor skala krever veldig spesielle forhold og store investeringer.
- For oss har det blitt stadig klarere at Lilleby ikke er egnet for tung og plasskrevende industrivirksomhet. Ved å utvikle området får vi en unik mulighet til å realisere verdier slik at vi kan investere i et moderne og mer miljøvennlig anlegg for mer varig produksjon av silisium. Vi ønsker bestemt at dette skal skje et annet sted i Trøndelag, men foreløpig kan vi ikke si hvor, sier Øxnevad Hagen. 


 
For ytterligere informasjon:
Regionleder Rune Forbord, Veidekke Eiendom, mobil 91 77 19 42
Adm dir Einar Øxnevad Hagen, Fesil Holding AS, mobil 90 01 68 90
Siv.ing Erik Solberg, Labek AS, mobil 92 28 66 80
 
 
  
Noen fakta:
 
Nytt selskap dannes
I forbindelse med utvikling av Lilleby-tomta, dannes eiendomsselskapet Lilleby Eiendom AS. Det nye selskapet skal ha ansvaret for å gjennomføre utbygging av området. Eiere i det nye selskapet er Veidekke Eiendom med 50 %, mens Fesil og Labek eier 50 % i sammen. Labek eies for øvrig av Solberg-familien, tidligere eiere av Ila og Lilleby smelteverker AS.
 
Planarbeid og analyser
Lilleby Eiendom AS vil iverksette planarbeid, analyser og utredninger i løpet av våren 2008.  Selskapet forventer at en formell reguleringsprosess bør kunne iverksettes i løpet av 2009. Samtidig vil arbeidet med å rydde området bli igangsatt. Det innebærer også å vurdere avfallsmengden og håndtering av det som måtte finnes av eventuelt risikoavfall slik at området klargjøres og renskes opp.
 
Produksjon av solcellesilisium
Fesil har i samarbeid med Sintef og andre samarbeidspartnere jobbet i flere år med å lage silisium som er egnet for å lage gode solceller, uten å gå veien om de utltrareine kvalitetene solcellebransjen tradisjonelt bruker - og som det er for lite av. Målet er å framstille et alternativt silisiumprodukt som er vesentlig billigere enn de tradisjonelle solcellematerialene, og som kan produseres i store mengder og av riktig renhet. Silisium som skal brukes i solceller må nemlig være ekstremt rent. Ambisjonen er at materialet skal gjøre de kommende solcellene minst like effektive som dagens.

Prosessen som partnerne har utviklet har fått navnet "Solsilc". For at produksjonen skal kunne skje i det gamle smelteverket på Lilleby må lokalitetene først gjøres om og settes i stand til formålet. Metallutvinningen skjer nemlig ikke i et vanlig smelteverk, men i en spesialtilpasset produksjonsprosess. Prøveproduksjonen som nå planlegges skal skje i regi av Fesil Sunergy, et selskap som er etablert for å drive produksjon av solcellesilisium.