header

Bred resultatfremgang i Veidekke

Omsetning og resultat økte i Veidekke i tredje kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor. - Vi har lagt bak oss et godt tredje kvartal. Det mest positive er boligmarkedet, som er betydelig bedret med økt salg og oppstart av nye prosjekter, sier konsernsjef Terje R. Venold.

 

Veidekkes omsetning i tredje kvartal ble 4 448 MNOK (3 980 MNOK i tredje kvartal 2009). Resultat før skatt ble 270 MNOK (240 MNOK), resultat pr. aksje ble kr 1,50 (kr 1,30) og resultatmarginen endte på 6,1 % (6,0 %). Ordrereserven for konsernets entreprenørvirksomhet er nå på 12,1 mrd. NOK (11,3 mrd. NOK).

 

- Våre resultater for årets tredje kvartal bekrefter at finanskrisen er tilbakelagt. Men de viser også, i likhet med i tidligere nedgangstider, at veien tilbake er noe lengre for bygg- og anleggsbransjen enn for mange andre bransjer, oppsummerer konsernsjef Venold.

Entreprenørvirksomheten
I entreprenørvirksomheten produseres det nå i stor grad på kontrakter som ble inngått under finanskrisen med sterk konkurranse og pressede marginer. Imidlertid bidrar økte volumer og marginforbedringer i Sverige og Danmark positivt og reduserer utslagene. Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten i tredje kvartal ble 3 187 MNOK (2 840 MNOK) og resultatet 133 MNOK (141 MNOK). Resultatmarginen endte på 4,2 % (5,0 %).

Eiendomsutvikling
Eiendomsmarkedet rundt de største byene i Norge og Sverige viser fortsatt positiv utvikling med betydelig økt salg og dermed oppstart av nye prosjekter. I alt ble det solgt 216 boliger i kvartalet (100 i samme kvartal i 2009). Antall boliger i produksjon var 728 (194). Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet i tredje kvartal endte på 322 MNOK (105 MNOK), mens resultatet ble 21 MNOK (- 12 MNOK).

Industri
Kvartalet var preget av høy aktivitet innenfor alle forretningsområdene i industrivirksom­heten. Resultatet økte med 18 % fra samme periode i fjor til tross for ytterligere avsetning for tap på veivedlikehold. Samlet omsetning for Veidekke Industri i årets tredje kvartal ble 1 077 MNOK (1 062 MNOK), og resultatet ble 136 MNOK (115 MNOK).

 

HMS
Sykefraværet for alle ansatte i Norge var 5,5 % (5,8 %). For alle ansatte i Sverige var sykefraværet 3,0 % (3,0 %) og i Danmark 2,3 % (2,2 %). H-verdien (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer) for hele konsernet ble 5,9 i tredje kvartal (4,9).

Det vises også til styrets rapport for tredje kvartal 2010 som er vedlagt denne pressemelding.

For mer informasjon kontakt:

Konsernsjef Terje R. Venold, tlf. 21 05 77 01 / 90 58 23 23, terje.venold@veidekke.no
Konserndirektør/CFO Jørgen W. Porsmyr, tlf. 21 05 76 44 / 90 75 90 58, jorgen.wiese-porsmyr@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf. 21 05 77 04 / 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no

 

Se også http://www.veidekke.no/rapporter/2010/kvartal/3/veidekke_i_3_kvartal2010/ 

 

VEIDEKKE ASA

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.000 ansatte en omsetning på 16 milliarder kroner. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Rapport 3 kv 2010 pdf