De ansatte fortsetter å kjøpe Veidekkeaksjer

Alle rekorder ble slått da Veidekke fredag avsluttet sitt årlige salg av aksjer til ansatte:
2.118 ansatte tegnet seg for nesten 3,5 millioner aksjer. - Dette blir man ydmyk av, sier konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke. - Tross de usikre tidene i bransjen har våre ansatte sterk tro på egen arbeidsplass, og de ser tydeligvis verdien av å eie aksjer i eget selskap. Og så er jo kursen for tiden sjeldent lav, legger Venold til.


Siden børsnoteringen i 1986 har Veidekke hvert år gitt sine ansatte tilbud om å kjøpe aksjer i selskapet. De ansatte får tilbud om å kjøpe aksjer med 20 % rabatt på børskursen mot å binde aksjene for salg i to år. De siste fem årene har i gjennomsnitt 1.115 ansatte benyttet seg av tilbudet, så årets resultat er nesten dobbelt så høyt. Antall nye aksjonærer er 461, som også er betydelig høyere enn gjennom­snittet for de siste fem årene (320).


Det ble i utgangspunktet satt av 1,5 millioner aksjer til salget, men ved tegningsperiodens slutt var det bestilt nesten 3,5 millioner. Den enkelte kunne tegne fra 50 til 3.000 aksjer. Det ble derfor besluttet å øke antall tilgjengelige aksjer til 2,5 millioner. Derfor ble det nødvendig å foreta en avkortning for alle som tegnet, og da med størst avkortning for dem som har bestilt flest aksjer.


- Det er selvsagt veldig positivt for oss at så mange av våre ansatte velger å kjøpe aksjer. Dagens kurs er lav i forhold til det den har vært tidligere, og det har nok også spilt en stor rolle. Dessuten er salg av aksjer til ansatte er en viktig del av Veidekkes kultur. Vi vet at medeierskap er en sterk motivasjonsfaktor for mange og at det generelt skaper større engasjement, sier Venold.


- Undersøkelser i forbindelse med tidligere salg til ansatte viser at langsiktig sparing er viktig når de kjøper aksjer. De fleste velger derfor å sitte med sine aksjer langt utover bindingstiden på to år, og for mange har verdistigning og utbytte over tid gitt et betydelig ekstra bidrag til økonomien, sier Venold til slutt.


Etter at årets aksjesalg til de ansatte i Veidekke er gjennomført, eier nesten 50 % av medarbeiderne i overkant av 18 % av selskapet.


For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf 21 05 77 01 / 90 58 23 23, terje.venold@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
 
 
 
 
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.500 ansatte og en omsetning på 19,3 milliarder kroner (2007). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 18 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.