HMS-pris til Veidekke Bane

Veidekkes skandinaviske HMS-pris for 2021 gikk til Veidekke Bane for svært godt HMS-arbeid på et stort vedlikeholdsprosjekt for Bane NOR på jernbanen mellom Asker og Drammen. Prisen ble delt ut av konsernsjef Jimmy Bengtsson på Veidekkes ledermøte i Oslo i dag.

HMS-pris 2022

De siste årene er antall skader i Veidekke betydelig redusert, og i 2021 hadde konsernet for første gang i selskapets historie ingen alvorlige skader.

– Jeg er imponert over vår baneavdelings meget solide HMS-arbeid i et utfordrende prosjekt med betydelig risiko, og hvor de er uten tvil verdige prisvinnere. Jeg er samtidig stolt over det solide forbedringsarbeidet som vår HMS-organisasjon har gjennomført - og driver - sammen med alle ute i prosjektene våre som hver dag arbeider for at Veidekke skal bli et enda tryggere sted å jobbe, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

Veidekke Bane er en landsdekkende entreprenør innen fornyelse og vedlikehold av jernbaner og sporveier. Prisen ble mottatt for HMS-arbeidet i forbindelse med etablering av nytt kontaktledningsanlegg på jernbanestrekningen fra Asker til Drammen (inkludert Lieråstunnelen).

– I dette prosjektet har vi gjennomgått våre HMS-rutiner meget grundig og sørget for ekstra tett samarbeid mellom alle involverte. Disse rutinene har etter hvert forplantet seg i resten av baneavdelingen og gitt oss verdifulle erfaringer og kunnskap som vi tar med oss til nye prosjekter, sier leder i Veidekke Bane Magnus Sutherland Kristensen.

Kandidatene til Veidekkes skandinaviske HMS-pris nomineres gjennom en intern konkurranse i de ulike enhetene i Veidekke i Norge, Sverige og Danmark. De to andre finalistene var prosjektet for bygging og rehabilitering av Sandefjord videregående skole, og Veidekke Byggservice i Sverige.


For mer informasjon kontakt:
Leder for Veidekke Bane Magnus Sutherland Kristensen, tlf 92 22 90 81, magnus.kristensen@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf. 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 7 800 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Dato Tittel Filtype
01.01.0001 HMS-pris 2022 png