Veidekke: Inn på eiersiden i hydrogenselskap

Veidekke utvider samarbeidet og blir medeiere i Applied Hydro­gen på Kongsberg. - For at bygg- og anleggsbransjen skal halvere CO\2\- utslippene innen 2030, må vi jobbe med et bredere spekter av bærekraftige energiløsninger enn vi har gjort hittil. Vi tar nå grep om denne utviklingen sammen med Applied Hydrogen, sier Berit Laanke, direktør for forretningsutvikling bærekraft i Veidekke Infrastruktur.

Volvo hydro

Klimagassutslippene i Veidekke er i stor grad knyttet til forbruk av byggematerialer. Anleggs­aktiviteten har i tillegg et vesentlig fotavtrykk fra særlig den tunge delen av maskinparken.

- Vi var tidlig ute med batterielektriske gravemaskiner, men har tro på at vårt energiforbruk vil dekkes av flere ulike energibærere og at hydrogen vil ha en rolle for de tyngste operasjonene. Nye energiløsninger etterspørres også av våre kunder, derfor tar vi nå større ansvar sammen med en meget spennende samarbeidspartner, sier Laanke videre.

Applied Hydrogen AS ble etablert på Kongsberg i 2020. Selskapet bygger om tyngre anleggs­maskiner fra diesel- til hydrogendrift, og skal parallelt etablere et distribusjonsnett for hydrogen til bygg- og anleggsplasser. Veidekke har sikret seg 20 % eierandel i selskapet, og direktør Neal Nordahl i Veidekke Anlegg skal representere Veidekke i styret.

- Applied Hydrogen representerer et unikt kompetansemiljø med innsikt og erfaring fra industriell produksjon, teknologi, energi, bærekraft samt mekaniske og digitale løsninger. Selskapet tenker helhetlig og langsiktig gjennom hele verdikjeden fra energiproduksjon og distribusjon til maskiner og utstyr. Det er heldigvis viktig å konkurrere også på klima og miljø, så vi har stor tro på at samarbeidet med Applied Hydrogen skal styrke vår konkurransekraft, sier direktør Neal Nordahl i Veidekke Anlegg.

Veidekke og Applied Hydrogen har samarbeidet i snart et år, og den første store gravemaskinen på 30 tonn er i disse dager under ombygging til hydrogendrift på Kongsberg.

- Vi setter stor pris på at Norges største entreprenør blir med på eiersiden og at de anerkjenner vårt arbeid så langt. Dette er en viktig milepæl for videre vekst og utvikling for selskapet, og det sikrer også en sikker og realistisk utprøving i et profesjonelt operativt miljø, sier daglig leder Vidar Sten-Halvorsen i Applied Hydrogen.

Les mer om Applied Hydrogen her.


For mer informasjon kontakt:
Direktør forretningsutvikling og bærekraft Berit Laanke, tlf 92 80 83 12, berit.laanke@veidekke.no
Daglig leder Vidar Sten-Halvorsen i Applied Hydrogen, tlf 93 40 57 71, vidar@appliedh2.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 39 milliarder kroner, og nær halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Volvo hydro m Kr Sabel jpg
Volvo hydro jpg