Innkalling til ordinær generalforsamling 2022

Veidekke ASA avholder ordinær generalforsamling onsdag 11. mai 2022 kl. 18.00.

Generalforsamlingen avholdes som et hybrid møte, der aksjonærer kan delta digitalt eller møte fysisk hos Veidekke ASA i Skabos vei 4 på Skøyen i Oslo. Stemmegivning vil foregå elektronisk via Lumi AGM for alle deltakere. Generalforsamlingen gjennomføres på norsk.

Aksjonærer som deltar digitalt må logge inn før generalforsamlingen starter. Pålogging og registrering åpner fra kl. 17.00.

Frist for å registrere fullmakter er 9. mai 2022 kl. 16.00.

For mer informasjon, se vedlagte innkalling til generalforsamlingen, som også er tilgjengelig fra www.veidekke.no/investor/finansiell-kalender/.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dato Tittel Filtype
20.04.2022 Innkalling til ordinær generalforsamling 2022 pdf