Skole på byggeplass

Veidekke har gjennom mange år drevet prosjektet «Skole på Byggeplass», et tilbud om fagarbeiderutdanning til elever som ikke har fullført videregående opplæring.

Ungdom lærer byggfag på praktisk skole. Foto.

Tilbudet gjelder utdanning innen bygg- og anleggsteknikk, og målgruppen er ungdom mellom 18-24 år som har falt ut av, eller ikke fullført videregående skole.

En ny start for 350 ungdommer

Dette tilbudet har Veidekke gjennomført i samarbeid med ulike partnere innen stat og fylkeskommuner siden 1997, og totalt hjulpet nesten 350 ungdommer til en ny start på sitt yrkes- og voksenliv.

En kartlegging fra 2022 av elever de 10 siste årene viste at:

  • 67 prosent gikk i lære eller hadde fått fagbrev
  • Ytterligere 22 prosent var i jobb i andre yrker
  • De siste årene har 8-10 elever hvert år gått fra prosjektet og over i læretid i en bedrift
  • Kun 5 prosent mottok ytelser fra NAV

Opplæringsløpet

Elevene starter rett på Vg2, og det legges til rette for at de kan ta opp igjen de fagene de trenger fra Vg1 som privatist. Elevene vil få muligheten til å fullføre Vg2 tømrer og Vg2 betong- og mur på byggeplass. 

Noen av ungdommene har påbegynt byggfaglig opplæring på andre skoler som de ikke har gjort ferdig. Andre har gått andre utdanningsprogram før de avbrøt skolegangen. Forutsetningen for å delta er at elevene er motiverte for byggfaglig utdanning.

Opplæringen er basert på mye praksis og den er koblet til et byggeprosjekt. Veidekke garanterer hvert år for åtte læreplasser til prosjektet, mange av disse vil være i bedrifter Veidekke samarbeider med. Forutsetningen for læreplass er at eleven fullfører skoleåret, består alle fag, og har lite fravær.

Samarbeid med Oslo kommune

Veidekke har inngått en avtale med Oslo kommune, om oppstart av Skole på Byggeplass i august 2024. Klassen vil ha base på Ulven som er at av Oslos store utbyggingsområder. Samarbeidsskole er Kuben VGS, og målgruppen er Osloungdom mellom 18-24 år som ikke har fullført videregående opplæring.

Les mer om samarbeidet med Kuben VGS her.

Samarbeid med Akershus fylkeskommune

Siden 2012 har Veidekke samarbeidet med Akershus/Viken fylkeskommune og Jessheim VGS.

Prosjektet er lokalisert i egne lokaler på Jessheim. Dette er en VG2-klasse med 15 elever som starter i samlet gruppe og deles etter høstferien i henholdsvis Vg2 tømrerfag og Vg2 betong- og murerfag.

Rekruttering 2024

Rekruttering og inntak til klassene i Oslo og Akershus skjer etter informasjonsmøter og intervjuer som starter i mai.

Fakta Skole på Byggeplass

  • Veidekke innførte "Skole på Byggeplass" i 1996.
  • Målgruppen er ungdom i Oslo og Akershus mellom 18-25 år som av ulike årsaker har falt ut av opplæringsløpet, og som er sterkt motivert for byggfagopplæring.
  • Veidekke ønsker å ta samfunnsansvar– og bidra med å minske frafallet innen yrkesfaglig opplæring.
  • Ønsker du mer informasjon om Skole på Byggeplass, kan du ta kontakt med Asle Hermansen under.

Kontakt oss