Knytter bærekraftsmål til ny bankfinansiering

Veidekke ASA har inngått avtale med SEB om en trekkfasilitet på NOK 750 millioner kroner. I avtalen inngår vilkår knyttet til Veidekkes oppnåelse av to bærekraftsmål; reduksjon av klimagassutslipp og null alvorlige skader.

– Veidekke har satt klare klimamål, som innebærer 50 % reduksjon av CO2-utslipp innen 2030. Sikkerhet i arbeidet er også helt avgjørende for Veidekke, og målet vårt er null alvorlige skader. Dette er sentrale mål for Veidekkes virksomhet, og derfor er vi glade for også å kunne bygge det inn i finansieringen vår. SEB har vært en god og kompetent støttespiller i prosessen med å innarbeide bærekraftsmål i låneavtalen, sier Jørgen Wiese Porsmyr, CFO i Veidekke ASA.

– Bærekraft er helt sentralt for å bygge en god og lønnsom virksomhet, og Veidekke vil fortsette å jobbe for en mer bærekraftig bygg- og anleggsnæring, sier Porsmyr.

Trekkfasiliteten inngår i Veidekkes samlede nye bankfinansiering, som offentliggjort i egen melding tidligere i dag. Utfallet i de to avtalte måltallene er med på å bestemme rentemarginen på lånet.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, telefon +47 90 75 90 58
Lars Erik Lund, Konserndirektør, telefon: +47 41 33 13 69

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 37 milliarder, og halvparten av de 8 200 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.