Kollen på Freste pukkverk gikk i lufta

Fra sprengningen

At fredag den 13. er en uheldig dag, har man valgt å se bort fra på Freste pukkverk i Vestfold. Kl. 13.13 i dag fyrte de av sprengladningen det har tatt over to år å planlegge, og Martin Haraldstad AS beviste at når alle forholdsregler er tatt, så behøver man ikke ta høyde for gammel overtro.

- Her har vi gjort alt som er mulig av sikring og planlegging, og det gikk helt etter planen, sier Steinar Frellumstad, daglig leder ved Martin Haraldstad AS, som driver Freste pukkverk.

 Helt siden 2009 har medarbeiderne ved Martin Haraldstad AS planlagt sprengningsjobben som i dag ble gjort på Freste pukkverk. Allerede i 2001 fikk de første varsel fra El-tilsynet om at det måtte gjøres endringer med el-masten som sto på pukkverket. Tiden siden da har de brukt godt til å planlegge slik at ingen ting skulle gå galt.

 Bakgrunnen for sprengningen er at en høyspentledning plassert ved pukkverket måtte flyttes for å sikre strømforsyningen til Søndre Vestfold. Det var en kolle inne på pukkverket som ble sprengt vekk i dag, der én av mastene på høyspentledningen var plassert. Sprengningen var den største som er blitt gjennomført på pukkverket, og en av de største på Østlandet. Den var synlig i flere kilometers omkrets, og for å være på den sikre siden var også Torp Flyplass, som ligger godt over en mil unna, informert.

For å gjennomføre sprengningen ble det brukt hele 47 000 kilo sprengstoff, og det er anslått at det ble frigjort i overkant av 200 000 tonn stein, noe som var godt synlig gjennom eksplosjonen.

 For mer informasjon kontakt:

Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Daglig leder i Martin Haraldstad AS, Steinar Frellumstad, steinar@martinharaldstad.no

Martin Haraldstad er et datterselskap av Veidekke Industri, og er produsent av pukk og grus i forskjellige kvaliteter. Bedriften eies 50 % Veidekke Industri AS og 50 % av Lemminkäinen Norge AS. Martin Haraldstad består av tre pukkverk som alle ligger i Vestfold fylke, Himberg, Freste og Skaane Pukkverk. Til sammen betjener disse tre pukkverkene området Horten, Holmestrand, Re, Stokke, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme.

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeiderinvolvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Dato Tittel Filtype
01.01.0001 452145 jpg
01.01.0001 452146 jpg
01.01.0001 452147 jpg
30.06.2018 Steinar Frellumstad jpg