Kolo Veidekke ber om bistand fra Konkurransetilsynet

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} td { padding: 3px; } }

Kolo Veidekke har gått til Konkurransetilsynet og bedt om bistand til å få oppklart det som kan være mulig brudd på konkurranseloven.

 

Det hele har sin bakgrunn i at det internt ved virksomheten i Trøndelag har fremkommet informasjon som kan gi grunnlag for en slik mistanke, og at Kolo Veidekke snarest mulig ønsker å få bekreftet eller avkreftet dette.

 

Konkurransetilsynet har i dag startet arbeidet med å sikre mulige bevis, og har besøkt våre enheter/ avdelinger tilknyttet vår asfaltvirksomhet i Midt-Norge.

 

Mistanken knytter seg til asfaltvirksomhet, og det skal understrekes at det så langt kun er snakk om mistanke. Når endelig avklaring foreligger vil informasjon bli gitt.

 

 

 

Fakta om Kolo Veidekke:

Heleid datterselskap av Veidekke ASA

  • 1.268 ansatte (2008)
  • Omsetning 3.293 MNOK (2008)
  • Driver asfalt-, pukk- og grusvirksomhet, veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall

 

  

For mer informasjon kontakt:

Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no

 

 

Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.250 ansatte og en omsetning på 19,4 milliarder kroner (2008). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 18 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.