Kommende endringer i styret

Styreleder Svein Richard Brandtzæg har meddelt valgkomiteen i Veidekke ASA om at han ønsker å fratre som styreleder ved ordinær generalforsamling i 2022. Valgkomiteen i Veidekke vil innstille Gro Bakstad til styreledervervet. Valg vil skje på Veidekkes ordinære generalforsamling 11. mai 2022.

Svein Richard Brandtzæg er nestleder i styret i DnB Bank ASA og er derved underlagt Forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) § 9-2, som begrenser hvor mange styreverv styremedlemmer i finansforetak kan ha. Brandtzæg har i dag midlertidig dispensasjon fra Finanstilsynet til å inneha fem styreverv fram til våren 2022. Etter ordinær generalforsamling i Veidekke vil han være innenfor maksimumsgrensen på fire verv.

Valgkomiteen i Veidekke vil innstille Gro Bakstad til styreledervervet. Valget av ny styreleder vil skje på Veidekkes ordinære generalforsamling 11. mai 2022.

Gro Bakstad (55) har vært styremedlem i Veidekke siden 2010. Bakstad er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole. Hun er i dag konsernsjef i Vygruppen og har lang erfaring fra ledende stillinger innenfor økonomi og finans i bl.a. Ocean Rig og ProCorp, samt fra konsernledelsen i Posten Norge. Bakstad er også styremedlem i DNB Bank ASA.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, tlf. +47 907 59 058

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.