Konkurransesaken innen Anlegg avsluttet

Veidekke ASA har, på samme måte som Skanska Norge AS, i dag blitt enige med staten v/Samferdselsdepartementet, Hordaland og Nordland fylkeskommuner om at tvisten knyttet til Konkurransetilsynets undersøkelser i anleggssektoren i perioden 1994-1999 avsluttes. Saken avsluttes ved at Veidekke ut fra en ren kommersiell vurdering og uten å erkjenne ansvar for noe tap på det offentliges hånd bidrar med 6 millioner kroner til arbeidet med å bedre det fremtidige samarbeidsforholdet mellom det offentlige og bransjen. Nøkkelelementer i forbedringsarbeidet vil være utvikling av virksomme kontraktsformer, kompetanseutvikling hos partene, tiltak mot sosial dumping og ivaretakelse av miljøet. 


- Vi har hatt et sterkt og inderlig ønske om å kunne legge denne saken bak oss for godt. Helt siden juni og august i 2001 har ulike sider av denne og tilstøtende saker krevet vårt engasjement, og en rettssak ville kreve ytterligere 4 -5 år med fokus og bruk av ressurser. Prosessøkonomiske hensyn har derfor også blitt vektlagt når vi har valgt å avslutte saken med denne løsningen, sier konserndirektør kommunikasjon Kai Krüger Henriksen:


Tilsvarende innbetalt beløp og løsning gjelder også for Skanska Norge AS. 


For mer informasjon kontakt:
Konserndirektør kommunikasjon Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no


Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.500 ansatte og en omsetning på 19,3 milliarder kroner (2007). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 16 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.