Miljøpris til asfaltpionerer

Veidekkes Miljøpris for 2014 ble i dag tildelt Veidekke Industris tekniske stab for det langsiktige innovative arbeidet med utvikling av lavtemperaturasfalt. Teknologien de har utviklet sammen med Shell reduserer CO2u-utslippene og energiforbruket fra asfaltproduk­sjon med opptil 30 %. Nå er bruken av teknologien sterkt økende i Norge.

Miljøprisen er Veidekkes interne pris og tildeles en enhet, en gruppe eller et prosjekt som viser et spesielt engasjement innenfor miljø. Veidekke har en ambisjon om å være en ledende aktør i vår bransje innenfor reduksjon av klimagassutslipp og ivaretakelse av miljø ved å være best på miljø i praksis. Juryen har gitt følgende begrunnelse for valg av vinneren:

«Kandidaten har bidratt til en langsiktig og bærekraftig løsning utover landegrensene. Prosessen med Warm Asfalt Mix ble utviklet av Veidekke Asfalt og Shell i perioden 1996 - 2000 basert på Veidekke Asfalt's skumteknologi. WAM Foam prosessen tillater en temperatursenking i asfaltproduksjon på 40-50°C kun med hjelp av små mengder vann.

Veidekke Industri har gjennom omfattende publisering og tilrettelegging for studiebesøk i Norge bidratt til at en global asfaltbransje nå er i full gang med å utvikle og ta i bruk ressurs- og miljøvennlige metoder for lavtemperaturproduksjon av asfalt. I dag produserer 14 av Veidekkes asfaltverk lavtemperaturasfalt og i Norge utgjør en samlet tonnasje ca 10 %.»

- Det er en glede å overrekke miljøprisen til teknisk stab som har vært med å legge grunnlaget til at markedet i USA de siste årene har steget til ca 30 % av det totale asfaltvolumet. Vi ser fram til at volumet skal stige i årene framover både i Norge og internasjonalt, sa konserndirektør og juryleder Hege Schøyen Dillner ved prisoverrekkelsen.


Billedtekst: Veidekkes konsernsjef Arne Giske flankert av vinnerne ved Lillian Uthus Mathisen og Olle R. Larsen.

Faktaark om teknologien kan leses og lastes her:
http://www.veidekke.no/incoming/article89210.ece/BINARY/Lavtemperatur-asfalt-WamFoam.pdf

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Teknisk leder Lillian Uthus Mathisen i Veidekke Industri, tlf 92 60 01 20, lillian.uthus.mathisen@veidekke.no
Teknisk Direktør Eivind Olav Andersen i Veidekke Industri, tlf 41 47 40 47, eivind-olav.andersen@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 21 milliarder kroner (2013), og halvparten av de 6 300 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Pressebilde Miljøpris jpg