header

Ny avtale med Syvab om bygging på Himmerfjärdsverket renseanlegg

Veidekke har inngått en ny avtale med Syvab (Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag) om omfattende ombygging og tilbygg ved renseanlegget Himmerfjärdsverket i Grödinge i Sverige. Prosjektet er delt inn i en utførelsesentreprise for ombyggingen samt en totalentreprise for tilbygget, der begge deler gjennomføres parallelt. Kontraktsummen for denne fasen av prosjektet er på cirka 1,3 milliarder SEK. Prosjektet avsluttes i 2026.

Himmerfjärdsverket

Himmerfjärdsverket renseanlegg må oppgraderes for å kunne betjene en økende befolkning og for å overholde nye rensekrav. Det nye anlegget skal være energieffektivt og ha redusert kjemikaliebehov.

– Ombygging og tilbygg på Himmerfjärdsverket har vært planlagt og prosjektert i lang tid. Vi i Syvab er glade for at arbeidet nå skal utføres i samarbeid med Veidekke Entreprenad AB. Det sikrer et godt samarbeid i gjennomføringen av prosjektet og gir en fremtidsrettet rensekapasitet i verdensklasse, sier Carl-Olof Zetterman, administrerende direktør i Syvab.

– Nå går vi inn i neste fase av dette spennende og viktige prosjektet. Denne typen komplekse prosjekter, som stiller strenge krav til samarbeidsevnen, passer godt sammen med Veidekkes involverende måte å arbeide på, sier Marcus Andersson, regionsjef i Veidekke Anläggning Öst.

Prosjektet består av to deler – en for ombygging av det eksisterende renseverket, som gjøres som en utførelsesentreprise, samt en for tilbygget, som utføres som en totalentreprise. Videre er prosjektet delt i to faser, der fase en, som var en utrednings- og prosjekteringsfase, er gjennomført. Nå går prosjektet over i fase to som er byggprosjekteringen og produksjonen. Arbeidet inkluderer bygging av nytt membranbygg, silstasjon, pumpestasjoner med tilhørende tekniske rom samt ombygging av eksisterende bassenger. Det forventes at det nye Himmerfjärdsverket kan tas i bruk etappevis fra 2023 til 2026.

Les mer om prosjektet her: http://www.syvab.se/nyheter/ombyggnad-nkh
 

Tittel Filtype
Himmerfjärdsverket jpg