Seier til Veidekke også i lagmannsretten: Veidekke hadde full rett til å avskjedige Odin Kringen

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} td { padding: 3px; } }

Frostating lagmannsrett har gitt Veidekke fullt medhold i at det var grunnlag for å avskjedige Odin Kringen, tidligere distriktsleder i Kolo Veidekke i Trøndelag. Dermed har lagmannsretten kommet til samme resultat som tingretten, og ingen av domstolene var i tvil om utfallet.

 

Grunnlaget for avskjedigelsen av Odin Kringen var trusler fremsatt i e-poster til styreleder i Kolo Veidekke i januar 2010. Her skrev Kringen at han blant annet ville gå til Konkurransetilsynet og andre myndigheter med opplysninger som ville være til skade for Veidekke dersom han ikke fikk innfridd krav om en utbetaling på 3,7 millioner kroner.

 

Kringen var inntil våren 2009 distriktsleder i Veidekkes asfaltvirksomhet i Region Midt-Norge. Han hadde også tidligere uttrykt ønske om å skade selskapet ved å true med å ta med seg flere sentrale medarbeidere til en konkurrent og hadde i tillegg foretatt regnskapsmessige manipulasjoner som ble avdekket i 2008. En første sluttavtale ble inngått våren 2009, men denne og senere avtaler ble misligholdt av Kringen, siste gang høsten 2009.

 

Kringens trusler og utpressingsforsøk førte altså til at han ble avskjediget, og sluttavtalen ble hevet. På bakgrunn av opplysningene i Kringens e-poster til styrelederen, valgte Veidekke selv umiddelbart å gå til Konkurransetilsynet med anmodning om granskning. Veidekke offentliggjorde i februar 2010 at selskapet hadde gått til Konkurransetilsynet. Kringen ble også politianmeldt for utpressingsforsøk.

 

Klart grunnlag for avskjed
Av dommen fra Frostating lagmannsrett fremgår det at retten ikke har vært i tvil om at Kringens e-poster fra januar 2010 ga grunnlag for avskjed. Lagmannsretten fastslår blant annet at e-postene "åpenbart representerer grovt pliktbrudd og/eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen som ga tilstrekkelig grunnlag for avskjed."

 

Lagmannsretten er også tydelig på at Kringens e-poster ikke representerer varsling i samsvar med arbeidsmiljølovens varslingsbestemmelser. Kringens trusler og krav om å få utbetalt flere millioner kroner fører til at retten uttaler at det her "åpenbart" ikke foreligger noen varsling i lovens forstand. Lagmannsretten går også langt i å fastslå at Kringen har begått straffbart forsøk på utpressing.

 

Veidekke bemerkelsesverdig tålmodig
Om hevingen av sluttavtalen fremholder lagmannsretten at Kringen misligholdt avtalen over lang tid. I dommen fastslås at Veidekke har "utvist en bemerkelsesverdig tålmodighet med Kringen ved å gå i forhandlinger med ham i flere runder," og det heter videre: "Det er for lagmannsretten lett å forstå at "begeret fløt over" for arbeidsgiver 13. januar 2010."

 

Lagmannsretten konkluderer med: "Det grove pliktbruddet som lå til grunn for avskjeden, medførte at det også var grunnlag for heving av sluttavtalen og pensjonsavtalen", og retten "finner ikke grunnlag for påstanden om at Veidekke har utøvet maktmisbruk overfor Kringen."

 

- Vi er tilfredse med at vi har vunnet denne saken så klart, både i tingretten og i lagmannsretten. Ingen av domstolene har funnet saken tvilsom. Nå er det godt dokumentert og bekreftet at Veidekke var i sin fulle rett til å avskjedige Kringen, sier John Strand som er konsernadvokat i Veidekke.

 

Dommen kan leses i sin helhet på Frostating lagmannsretts pressesider.

 

For ytterligere informasjon kontakt:

 

Konserndirektør kommunikasjon Kai Krüger Henriksen, tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360, kai.henriksen@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeiderinvolvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.