Signerer avtale om ny bankfinansiering tilpasset en rendyrket entreprenørvirksomhet

Som ledd i tilpassingen av konsernets kapitalstruktur og finansieringsforhold etter salget av Veidekke Eiendom tidligere i høst, har Veidekke ASA inngått avtaler om refinansiering av eksisterende banklån i DNB og SEB.

Veidekke har omstrukturert gjeldende avtale om kassekreditt med sin hovedbank DNB til en rullerende 364-dagers fasilitet på NOK 1 750 millioner kroner.

Med SEB har Veidekke reforhandlet en trekkfasilitet på NOK 750 millioner kroner med tre års løpetid samt to påfølgende ettårige forlengelsesopsjoner. Trekkfasiliteten er inngått med bærekraftsmål.

– Avtalene med DNB og SEB gir Veidekke en solid finansiell plattform med betydelige likviditetsreserver for virksomheten i de kommende årene, sier Jørgen Wiese Porsmyr, CFO i Veidekke ASA.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, telefon +47 90 75 90 58
Lars Erik Lund, konserndirektør, telefon: +47 41 33 13 69

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 37 milliarder, og halvparten av de 8 200 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.