Skal bygge enda en etappe av Norrbotniabanan

Veidekke har fått i oppdrag av Trafikverket å bygge strekningen Umeå–Dåva på Norrbotniabanan. Oppdraget er en utførelsesentreprise med kontraktsum SEK 449,5 millioner. Prosjektet blir påbegynt i 2021 og skal stå ferdig høsten 2023.

Norrbotniabanan

Oppdraget omfatter blant annet ca. 10 km ferdig banelegeme, åtte bruer, service- og erstatningsveier og tilbakestillingsarbeider.

– Vi takker for fornyet tillit og ser frem til å bygge videre på Norrbotniabanan i samarbeid med Trafikverket, underentreprenører og leverandører. Med en involverende tilnærming vil vi ta alles kunnskap i bruk for å finne de beste løsningene for prosjektet, sier Joakim Karlsson, anleggsleder i Veidekke Anläggning Nord.

– Med de planlagte storsatsingene på infrastruktur og industri er Norrland et svært interessant marked, sier Mathias Rönnholm, distriktsleder i Veidekke Anläggning Nord.

Norrbotniabanan er en ny jernbanestrekning på 270 km som er under bygging nær kysten mellom Umeå og Luleå i Nord-Sverige, og som legger til rette for reiser og godstransport over hele Sverige. Fordi den nye, moderne jernbanen går i en rettere trasé nær kysten, der Norrlands største byer ligger, vil Norrbotniabanan forbedre transportkapasiteten betydelig. Banen vil komme godstrafikken til gode ved å kunne håndtere tyngre last og høyere hastigheter. Idet transport flyttes fra vei til jernbane, er banen ventet å gi en reduksjon i CO2-utslipp på om lag 80 000 tonn per år.

Kontrakten inngår i ordrereserven for inneværende kvartal.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Marcus C Nilsson, konserndirektør Veidekke Infrastruktur Sverige, tlf. +46 76 840 05 56

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Dato Tittel Filtype
01.01.0001 Norrbotniabanan JPEG