Skal bygge om E20 for Trafikverket i Sverige

Veidekke skal bygge om veistrekningen Vårgårda–Ribbingsberg på E20, etter at Trafikverket i Sverige valgte å utløse opsjonen i en eksisterende totalentreprise utført i samspill. Opsjonskontrakten har en verdi av ca. SEK 378 millioner.

e20

Den knapt 8 km lange strekningen langs E20 skal bygges om til høyhastighetsvei med midtdeler og 2+2 kjørefelt samt fartsgrense 100 km/t. Prosjektet innebærer både utvidelse av eksisterende vei og utbygging av en ny strekning.

– Det er svært gledelig at opsjonen kan løses ut. Prosjektet inngår i den etterlengtede utvidelsen av E20 gjennom Västra Götaland, der flere regionale parter har bidratt med delfinansiering. Prosjektet gjennomføres i nært samspill, og vi håper at dette skal gi innsparinger i byggefasen, sier Marita Karlsson, prosjektleder i Trafikverket. – Vi samarbeider godt med Veidekke, og det blir morsomt å få bringe et så innovativt prosjekt i mål.

For aller første gang har Trafikverket gitt entreprenøren ansvar for å utvikle planer og foreslå plassering av veien. Siden kontrakten ble inngått i 2016 har Veidekke produsert høringsunderlag samt høringsdokumenter med lokalisering og har utarbeidet forslag til reguleringsplan, som er klar for godkjennelse. Nå pågår prosjektering av selve byggingen.  Forventet byggestart er tidlig i 2021, da reguleringsplanen bør være rettskraftig.

– Så langt har dette vært et vellykket samarbeid, der vi gjennom involvering har kunnet utnytte alle partenes kompetanse. En stor fordel med denne opphandlingsformen er at vi nå er godt kjent med prosjektet og forutsetningene for det. Det har vært avgjørende for plasseringen av en ny vei der design og innpasning i verdifulle natur- og kulturmiljøer har veid tungt i valgene som er gjort. Vi kunne også ta for oss arbeidsmiljøspørsmål fra tidlig av i prosjektet, og sammen med Markera og den svenske transportetaten har vi gjennomført en rekke møter for å håndtere ulike risiki i prosjektet, sier Fredrik Indevall, anleggsleder i Veidekke Anläggning.

I prosjektet inngår også:

  • parallell lokalvei langs store deler av strekningen for å fjerne kryss i plan og gjøre kontinuerlig gang- og sykkelvei langs E20 mulig
  • veikryss med på- og avkjøringsramper nord for vei 2504
  • støyvern, planadskilte gang- og sykkeloverganger, faunatiltak, nødlommer og rasteområde
  • viltbro over E20
  • bro for vei 2504 over E20
  • ny E20-bro over elva Nossan
  • 4 rammebruer under E20

For mer informasjon, ta kontakt med:
Mats Nyström, VD Veidekke Sverige, tlf. +46 705 37 12 60

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 39 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
e20 jpg