Slepebåt med lekter kantret ved Moss

En slepebåt med tre personer ombord og en lekter på slep kantret ved 14-tiden ved Revlingen syd for Moss. To personer havnet i vannet, men ble reddet opp etter kort tid.

Slepebåten med lekteren var ute på et oppdrag som Veidekke utfører for Statnett i forbindelse med en ny sjøkabel over Oslofjorden. Det står etter forholdene bra til med de tre arbeiderne som var involvert i ulykken, men en av dem ble sendt til Moss sykehus for ytterligere sjekk.

Årsaken til ulykken er ikke klarlagt. Kystverket er nå i ferd med å berge/sikre utstyr.

For mer informasjon kontakt:

Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.