Standardisering av boligannonser forenkler og trygger boligkjøpet

Veidekke Eiendom og Forbrukerrådet har gått sammen om et forslag til standardisering av boligannonsene. Dermed kan boligkjøpere på en enkel måte sammenligne priser på ulike boliger. Nå utfordrer de andre eiendomsaktører til å følge samme standard når de annonserer boliger. 
 
- Hensikten med de nye boligannonsene er at de som skal kjøpe bolig på en enkel måte skal kunne hente sentrale opplysninger og gjøre sammenligninger. Slik boligformidlingen skjer i dag, er det svært vanskelig for boligkjøpere å sammenligne priser og vilkår på ulike boliger, sier Torgeir Øines i Forbrukerrådet.


- Ulike eiendomsaktører formidler samme type informasjon på forskjellige måter, og dette gjør det nesten umulig for de som skal kjøpe bolig å orientere seg. Dermed mister de også muligheten for å sammenligne vilkårene, sier Øines.


- Hva er den reelle kjøpesummen for boligen, hvor mye utgjør felleskostnadene, hva er rentebetingelsene og hvordan utvikler disse seg over år er spørsmål folk som skal kjøpe bolig trenger svar på. Med de nye boligannonsene blir det lett å finne svar, sier regionleder Rune Forbord i Veidekke Eiendom Nord-Vest.


- Å kjøpe bolig er for de fleste en stor og alvorlig beslutning. Som ansvarlig eiendomsutvikler er vi opptatt av at boligkjøpere skal ha skikkelig og trygt grunnlag for å bestemme seg. Derfor har vi tatt initiativ overfor Forbrukerrådet for å utvikle en standardisering av boligannonsene. Nå håper vi andre eiendomsaktører blir med dette initiativet, sier Forbord.


Både Veidekke Eiendom og Forbrukerrådet håper andre eiendomsaktører kan stille seg bak denne annonsemalen og gjøre innholdet til en del av bransjenormen når de fredag møtes for å følge opp lovnadene fra møtet med statsrådene Halvorsen og Kleppa 23. april.


- Kravet om totalpris kommer helt sikkert på plass. Spørsmålet er om de øvrige aktørene er like villige til å framheve den sentrale informasjonen som Veidekke, avslutter Torgeir Øines i Forbrukerrådet.


For ytterligere informasjon:
Torgeir Øines, Forbrukerrådet, mobil 906 38 699
Rune Forbord, regionleder i Veidekke Eiendom, mobil 91771942


VEIDEKKE ASA
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.500 ansatte og en omsetning på 19,3 milliarder kroner (2007). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 16 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.